Platforma na správu rekreačných príspevkov UpRekrea


Zvýšte záujem o vaše ubytovanie s UpRekrea

UpRekrea je moderný spôsob poskytnutia a využitia príspevku na rekreáciu formou platobnej aplikácie alebo karty. Vďaka tomuto riešeniu môžete osloviť viac ako 300 000 používateľov, ktorí denne využívajú riešenia spoločnosti Up.


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Základné informácie

  • Platba rekreačných poukazov Up Rekrea sa prijíma jednoducho naskenovaním QR kódu cez smartfón alebo tablet. Nepotrebujete platobný terminál ani integráciu s pokladničným systémom.
  • Ak máte web stránku s možnosťou rezervácie, poskytneme vám možnosť prepojenia našich systémov, aby hostia mohli použiť UpRekrea pri online platbe.
  • Garantujeme preplatenie v dohodnutom intervale v prípade akceptácie platieb UpRekrea QR kód alebo on-line a zároveň ponúkame možnosť prezentovať vaše služby v rámci rôznych marketingových aktivít.


Legislatívny rámec

Legislatívny rámec


Legislatívou vstupujúcou do platnosti od 1. januára 2019 (menovite novelizáciou Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu a doplneniu §152 Zákonníka práce o príspevok na rekreáciu zamestnancov) sa vám ako zamestnávateľovi otvárajú nové, daňovo výhodné možnosti príspevku na oddych a regeneráciu zamestnancov. Zamestnávatelia (firmy nad 49 zamestnancov) poskytujú svojim zamestnancom príspevok na rekreáciu – ubytovacie služby či pobytové balíky, zostavené z minimálne dvoch prenocovaní na území Slovenskej republiky alebo na prázdninové aktivity - tábory pre školopovinné deti. Spolu so zamestnancom sa na rekreácii môžu zúčastniť aj blízki rodinní príslušníci. Návštevníci vášho zariadenia, ktorí si uplatňujú rekreačný poukaz, musia predložiť doklad svojmu zamestnávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa uskutočnenia pobytu. Na vyúčtovacom doklade musí byť uvedené meno zamestnanca, údaje o vašom zariadení a údaje o pobyte.


Ako prebieha platba za pobyt s UpRekrea?

  1. V prípade platby Up Rekrea cez QR kód (uložený v smartfóne alebo v tlačenej verzii) poskytovateľ vyúčtuje hosťovi pobyt, vystaví daňový doklad, na ktorom je uvedené meno hosťa.
  2. Poskytovateľ zosníma kód vo svojej mobilnej aplikácii. Ak je vyššia suma ako zostatok na účte hosťa, hosť doplatí rozdiel. Zamestnanec zosníma daňový doklad cez mobilnú aplikáciu (alebo ho následne pošle emailom či poštou) do Up Déjeuner.
  3. Po prijatí dokladu o platbe za pobyt sú následne poskytovateľovi, v zmysle dohodnutej zmluvy s Up Déjeuner, pripísané prostriedky na účet.
  4. V prípade Up Rekrea online platby: hostia platia zo systému Rekrea na účet vášho zariadenia, tzn. platba prebieha bez snímania QR kódov.
  5. V prípade oboch riešení si môžete prijatie platby na účet Rekrea skontrolovať bezprostredne po jej realizácii, a to v mobilnej aplikácii alebo na webe.

Kontaktujte nás

Zákaznícky servis Up Déjeuner je k dispozícii od 8:00 hod. do 17:00 hod. 

02/ 32 55 35 83 

info@uprekrea.sk


Pridajte sa k partnerom UpRekrea aj vy

Vyplňte krátky formulár so záujmom o spoluprácu s UpRekrea a my vás budeme kontaktovať s podrobnými informáciami o ďalšom postupe.