Stravovacia karta UpDéjeunerBezpečne, moderne a s úsporou vo vrecku

Nové technológie uľahčujú možnosti komunikácie a poskytujú veľa nových, nielen obchodných príležitostí. Pretože je naším dlhodobým cieľom poskytovať služby s pridanou hodnotou, transformovali sme papier na kartu UpDéjeuner. 

Stravovacia karta UpDéjeuner
Ušetrite s kartou UpDéjeuner až 720 € ročne

Stačí si vybrať stravovaciu kartu alebo poukážky UpDéjeuner a v rámci Klubu Up si môžete užívať každý mesiac finančnú úsporu pre celú rodinu vo výške až 60 €. 


O stravovacej karte


Čo je karta UpDéjeuner?


 • Rieši zákonom stanovenú povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov.
 • Príspevok na stravu aj nad rámec zákonného minima je vo forme kreditu na stravovacej karte oslobodený od daní a odvodov.
 • Slúži výlučne na zabezpečenie stravovania.
 • Karta sa vydáva na meno zamestnanca a doručuje zamestnávateľovi alebo priamo zamestnancovi.
 • Zamestnávateľ si pri prvej objednávke karty určuje úroveň jej personalizácie: potlač farebným logom, menom firmy, menom zamestnanca.
 • Bezpečná karta s platnosťou 3 roky.
 • Umožňuje bezkontaktné aj kontaktné platby.
 • Najnižšia platba kartou je už od 0,01 €.
 • Karta je akceptovaná vo veľkom množstve prevádzok, ktorých zoznam sa neustále aktualizuje.


Živnostníci (SZČO) 

Informácie pre živnostníkov (SZČO)


Živnostníci - SZČO sa môžu veľmi výhodne stravovať prostredníctvom stravných poukážok (stravných lístkov, gastrolístkov) UpDéjeuner a uplatniť si do nákladov celých 100 % z hodnoty stravných poukážok = 5,10 € na 1 pracovný deň v zmysle Zákona č. 688/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Opatrením MPSVaR SR je stanovená optimálna hodnota stravných poukážok na 5,10 €

Živnostníkom a SZČO pri odbere našich stravných poukážok ponúkame najnižší spracovateľský poplatok: len 4,30 € /objednávka (bez DPH). Táto cena je platná pri objednaní poukážok UpDéjeuner na akékoľvek zvolené časové obdobie: mesiac, štvrťrok, polrok i na celý rok.


Objednajte poukážky UpDéjeuner a zapojte sa do súťaží. Všetky informácie o aktuálnych súťažiach nájdete na facebooku Up Déj

Legislatívny rámec 

Legislatívny rámec


Od 1. 3. 2021 platia zmeny v Zákonníku práce súvisiace so zabezpečením stravovania zamestnancov.


Čo je to príspevok na stravovanie?

V § 152 ods. 2 Zákonníka práce sa uvádza, že nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Minimálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie je 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Zamestnávateľ je oprávnený poskytnúť príspevok aj nad rámec zákonného minima, ktorý je vo forme kreditu na stravovacej karte oslobodený od daní a odvodov. Môže vám tak zvýšiť čistý príjem.

Od marca 2021 je v platnosti novela Zákonníka práce, podľa ktorej sú zamestnávatelia povinní umožniť zamestnancom výber spôsobu zabezpečenia stravovania.

V ktorých prípadoch zamestnávateľ nie je povinný dať zamestnancom na výber?

 1. Ak máte vlastné stravovacie zariadenie, alebo zabezpečujete stravovanie v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa (firemná jedáleň, catering alebo donáška jedla), prípadne máte zmluvný vzťah s iným stravovacím zariadením.
 2. Ak máte uzatvorenú zmluvu so sprostredkovateľom stravovania (stravovacie poukážky alebo karty), môžete zamestnancom umožniť výber až od 1.1.2022.

Pozrite si praktické informácie o postupe pri výbere stravovania - odkaz na dokument

Vzor internej smernice o zabezpečení stravovania 

Vzor žiadosti výberu spôsobu stravovania  Výhody stravovacej karty UpDéjeuner pre zamestnávateľov

 • šetrí administratívu;
 • umožňuje použiť sociálny fond spoločnosti s daňovými a odvodovými výhodami;
 • prináša možnosť, ako zvýšiť čistý príjem zamestnancom.


 1. Číslo karty
 2. Platnosť karty
 3. Meno držiteľa karty
 4. Názov firmy
 5. Čip
 6. Podmienky uplatnenia
 7. CVV kód
 8. Čiarový kód


Ako to funguje?

Zamestnávateľ jednorazovo objedná karty a následne len doobjednáva elektronické kredity.


1 Objednávka kariet a kreditov

Objednáte si karty a elektronické stravovacie poukážky, ktoré sú pripísané na účty vašich zamestnancov.


2 Platba kartou

Platba v prevádzke umožňuje bezkontaktnú platbu bez zadania PIN kódu do výšky až 50 €, bezkontaktnú platbu so zadaním PIN kódu nad 50 €, prípadne kontaktnú platbu so zadaním PIN kódu, alebo platbu mobilom (NFC aplikácia pre Android).


3 Kontrola platieb

Používatelia si môžu kedykoľvek skontrolovať stav prostriedkov na karte na svojom účte, aj zrealizované transakcie v zákazníckej zóne.


4 Objednávka kreditu

Zamestnávateľ doobjednáva kredity, ktoré sú pripísané na účty zamestnancov.

Všetky úkony spojené s kartou: aktiváciu, deaktiváciu, blokovanie, požiadavky na vydanie novej karty je možné realizovať prostredníctvom modernej zákazníckej zóny.Bezpečný systém

 • Karta je bezpečným nosičom elektronických stravovacích poukážok - kreditov. Jej doručenie, denné používanie či vyradenie z používania je elektronicky ošetrené a sledované. 
 • Platby sú overiteľné 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 • Zabezpečený on-line priestor: všetky informačné toky spojené s úhradami a prevádzkou zákazníckej zóny sú chránené.