Stravovacia karta UpDéjeunerBezpečne, moderne a s úsporou vo vrecku

Nové technológie uľahčujú možnosti komunikácie a poskytujú veľa nových, nielen obchodných príležitostí. Pretože je naším dlhodobým cieľom poskytovať služby s pridanou hodnotou, transformovali sme papier na kartu UpDéjeuner. 

Stravovacia karta UpDéjeuner
Ušetrite s kartou UpDéjeuner až 720 € ročne

Stačí si vybrať stravovaciu kartu alebo poukážky UpDéjeuner a v rámci Klubu Up si môžete užívať každý mesiac finančnú úsporu pre celú rodinu vo výške až 60 €. 


O stravovacej karte


Čo je karta UpDéjeuner?


 • Rieši zákonom stanovenú povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov.
 • Príspevok na stravu nad rámec zákona, ktorý je dotovaný zo sociálneho fondu zamestnávateľa, je oslobodený od daní a odvodov na strane zamestnanca.
 • Slúži výlučne na zabezpečenie stravovania.
 • Karta sa vydáva na meno zamestnanca a doručuje zamestnávateľovi alebo priamo zamestnancovi.
 • Zamestnávateľ si pri prvej objednávke karty určuje úroveň jej personalizácie: potlač farebným logom, menom firmy, menom zamestnanca.
 • Bezpečná karta s platnosťou 5 rokov.
 • Umožňuje bezkontaktné aj kontaktné platby.
 • Najnižšia platba kartou je už od 0,01 €.
 • Karta je akceptovaná vo veľkom množstve prevádzok, ktorých zoznam sa neustále aktualizuje.


Živnostníci (SZČO) 

Informácie pre živnostníkov (SZČO)


Živnostníci - SZČO sa do 31.12.2021 mohli výhodne stravovať prostredníctvom stravovacích kariet (stravných lístkov) UpDéjeuner a uplatniť si do nákladov  celých 100 % z hodnoty stravných poukážok  na 1 pracovný deň v zmysle Zákona č. 688/2006 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Čo znamenajú zmeny v legislatíve po 1.1. 2022 pre SZČO?

- nespadá pod režim § 152 Zákonníka práce

- nebude mať povinnosť prejsť na elektronickú stravovaciu poukážku

- nemá právo výberu

Daňovník s príjmami podľa § 6, ods.1 a 2 zákona o dani z príjmov, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky v daňovej evidencii či vedením účtovníctva, už nebude musieť preukazovať výšku stravného daňovým dokladom.

Od 1.1. 2022 teda nebude potrebné pre uplatnenie týchto výdavkov u SZČO mať doklad (pokladničný doklad) o nákupe stravy alebo o nákupe stravovacích poukážok.

Dôležitou zmenou však je výška, akú si bude možné uplatniť bez dokladovania do daňových výdavkov. Táto sa znižuje na 55 % z hodnoty stravného pre prvé časové pásmo za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku. V tomto prípade teda zníženie administratívnej záťaže SZČO zaplatia vyššou daňou z príjmov. 


Opatrením MPSVaR SR je od 01.10.2023 stanovená optimálna hodnota stravných poukážok na 7,80 €.

Legislatívny rámec

Od 1. 3. 2021 platia zmeny v Zákonníku práce súvisiace so zabezpečením stravovania zamestnancov.


Čo je to príspevok na stravovanie?

V § 152 ods. 2 Zákonníka práce sa uvádza, že nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. 


Výška príspevku

Minimálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie je 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Zamestnávateľ je oprávnený poskytnúť príspevok aj nad rámec zákonného minima, ktorý je, v prípade dotovania zo sociálneho fondu, aj vo forme kreditu na stravovacej karte oslobodený od daní a odvodov. Môže tak zvýšiť čistý príjem zamestnancom.


Zdroje príspevku na stravovanie podľa Zákonníka práce

 • z nákladov/výdavkov,
 • zo sociálneho fondu.Formy stravovania (§ 152 ods. 2)

 1. vlastné stravovacie zariadenie,
 2. stravovacie zariadenie iného zamestnávateľa,
 3. stravovacie poukážky (kredit)/ finančný prispevok (§ 152 ods. 7).

Od marca 2021 sú zamestnávatelia povinní umožniť výber zabezpečenia stravovania podľa §152 ods. 7:

Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa odseku 6, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise. – čo znamená, že k zmene môže prísť aj skôr ako 12 mesiacov, ak je zmena dobrovoľnou voľbou na obidvoch stranách.


Pozrite si praktické informácie o postupe pri výbere stravovania - odkaz na dokument

Vzor internej smernice o zabezpečení stravovania 

Vzor žiadosti výberu spôsobu stravovania  
Výhody stravovacej karty UpDéjeuner pre zamestnávateľov

  • šetrí administratívu;
  • umožňuje použiť sociálny fond spoločnosti s daňovými a odvodovými výhodami;
  • umožňuje návrat prostriedkov zamestnávateľovi v prípade dočasných zamestnancov, resp. zamestnancov, ktorým bol ukončený pracovný pomer. Pri finančnom príspevku táto možnosť nie je;
  • prináša možnosť, ako zvýšiť čistý príjem zamestnancom, ak vaša spoločnosť prispieva na stravovanie nad rámec zákona zo sociálneho fondu;
  • v spolupráci s partnerom XperienceHR je možné stravovaciu kartu spojiť s dochádzkovým systémom.


  1. Číslo karty
  2. Platnosť karty
  3. Meno držiteľa karty
  4. Názov firmy
  5. Čip
  6. Podmienky uplatnenia
  7. CVV kód
  8. Čiarový kód


  Ako to funguje?

  Zamestnávateľ jednorazovo objedná karty a následne len doobjednáva elektronické kredity.


  1 Objednávka kariet a kreditov

  Objednáte si karty a elektronické stravovacie poukážky, ktoré sú pripísané na účty vašich zamestnancov.


  2 Platba kartou

  Platba v prevádzke umožňuje bezkontaktnú platbu bez zadania PIN kódu do výšky až 50 €, bezkontaktnú platbu so zadaním PIN kódu nad 50 €, prípadne kontaktnú platbu so zadaním PIN kódu, alebo platbu mobilom (NFC aplikácia pre Android).


  3 Kontrola platieb

  Používatelia si môžu kedykoľvek skontrolovať stav prostriedkov na karte na svojom účte, aj zrealizované transakcie v zákazníckej zóne.


  4 Objednávka kreditu

  Zamestnávateľ doobjednáva kredity, ktoré sú pripísané na účty zamestnancov.

  Všetky úkony spojené s kartou: aktiváciu, deaktiváciu, blokovanie, požiadavky na vydanie novej karty je možné realizovať prostredníctvom modernej zákazníckej zóny.  Bezpečný systém

  • Karta je bezpečným nosičom elektronických stravovacích poukážok - kreditov. Jej doručenie, denné používanie či vyradenie z používania je elektronicky ošetrené a sledované. 
  • Platby sú overiteľné 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
  • Zabezpečený on-line priestor: všetky informačné toky spojené s úhradami a prevádzkou zákazníckej zóny sú chránené.