O spoločnosti

Spoločnosť Up Slovensko, s.r.o. (pôvodne Chèque Déjeuner), od roku 2021 premenovaná na Up Déjeuner, s. r. o., je samostatne pôsobiacou dcérou francúzskej spoločnosti, ktorá vznikla v roku 1964 a má zastúpenie v 26 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1995.

Produkty skupiny Up (bývalá groupe Cheque Déjeuner) v súčasnosti využíva takmer 25 miliónov ľudí.

O spoločnosti


Up Slovensko, s.r.o. v prvej polovici roku 2021 založila novú spoločnosť s názvom Up Déjeuner, s.r.o., ktorá sa názvom vracia k historickej oblasti podnikania – stravovacím poukážkam a kartám „Déjeuner“. Tento dlho zvažovaný návrat ku koreňom je postavený na vysokej znalosti značky Déjeuner a jej zľudoveniu. Stravovacie poukážky a karty, ktoré nesú rovnaký názov, sa tešia veľkej popularite ako „dežoné“ alebo „deženérky“.


Svojimi neustále sa rozširujúcimi službami zjednodušuje systém stravovania, motivácie a odmeňovania zamestnancov malých i veľkých organizácií na území celého Slovenska.Cieľom spoločnosti je prinášať zamestnávateľom optimálne riešenia v oblasti sociálnej politiky, motivačných, stimulačných a upevňovacích programov tak, aby boli prínosom pre zamestnávateľa i pre zamestnanca.
Spoločnosť Up Déjeuner, s.r.o., resp. všetky procesy súvisiace s vydávaním a preplácaním poukážok, sú certifikované normou kvality ISO 9001:2015.V roku 2019 sa Up Déjeuner stalo členom Business Leaders Forum (BLF), čo je neformálne združenie firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania (angl. Corporate Responsibility - CR, CSR).


Princípy zodpovedného podnikania sa premietajú do opatrení na znižovanie vplyvov na životné prostredie aj do našich pravidiel spolupráce s dodávateľmi. Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Vytvárame tak korektné a transparentné vzťahy s dodávateľmi i zákazníkmi:

 • spoločenská zodpovednosť,
 • všeobecné pravidlá spolupráce s dodávateľmi,
 • kódex správania dodávateľov.Spoločnosť Up Déjeuner ponúka na slovenskom trhu 12 produktov


 • stravovacie poukážky UpDéjeuner,
 • stravovaciu kartu UpDéjeuner,
 • nápojové poukážky UpAqua,
 • darčekové poukážky UpCadhoc,
 • relaxačné poukážky UpRelax,
 • zdravotné poukážky UpMédical,
 • sociálne poukážky UpSocial,
 • rekreačný príspevok UpRekrea,
 • pre obchodných partnerov UpPartner,
 • flexibilné benefity UpBenefia,
 • motivačné poukážky UpCadhoc,
 • palivová karta Shell.


Sme súčasťou AMOBE 


AMOBE združuje firmy aktívne pôsobiace v poskytovaní benefitných systémov. Je súčasťou ekosystému, ktorý sa aktívne venuje novým sociálnym inováciám a ich dostupnosti. Objavujte s nami svet rovnováhy medzi prácou a aktívnym a zdravým životným štýlom.


Asociácia moderných benefitov je združením spoločností aktívnych v oblasti sprostredkovania zamestnaneckých benefitov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Obhajuje a presadzuje inovatívne a efektívne riešenia v oblasti zamestnaneckých benefitov s dôrazom na stravovanie. Aj preto, a na základe dlhoročných skúseností nielen zo Slovenska, ale z celého sveta, prispieva do diskusie s partnermi návrhy zvyšujúce prínos zamestnaneckých benefitov a sociálnych inovácií pre:


 • zdravie a zdravý životný štýl,
 • spokojnosť zamestnancov na pracovisku,
 • socioekonomické postavenie (alt. zvyšovanie kúpnej sily),
 • rozvoj malého a stredného podnikania - jednoduchšie plnenie povinností Zákonníka práce,
 • rozvoj dotknutých sektorov – cestovného ruchu, reštauračných služieb, potravinárskeho priemyslu.


Asociácia moderných benefitov je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ). V rámci AZZZ aktívne prispieva k zavádzaniu jednoduchých, efektívnych a inovatívnych riešení, ktoré sú súčasťou sociálnych inovácií vo firemných stratégiách a prinášajú zmysluplné benefity pre všetkých.


Patrí k členom medzinárodnej Social Vouchers' International Association (SVIA), v rámci ktorej spolupracujeme s organizáciami z iných krajín na tvorbe jednotných dátových setov, štúdií či podkladov. Vďaka tomu je možná tvorba podložených štátnych a firemných politík na európskej aj medzinárodnej úrovni.


Up Déjeuner je členom AMOBE a podieľa sa na vytváraní inovatívnych riešení pre implementáciu sociálnej stratégie v komerčnej aj verejnej sfére.Skupina Up vo svete


Na konci roku 2016 mala viac ako 3300 zamestnancov v 17 krajinách. Celosvetovo skupina Up predala v roku 2016 poukážky v celkovej hodnote viac ako 7 miliárd €.