Pracujte v príjemnom kolektíve


Za úspechom európskeho koncernu skupiny Up stoja skúsenosti a energia viac ako 2 200 zamestnancov. Spoločnosť Up Déjeuner, s. r. o. kladie veľký dôraz na výber a rozvoj svojich zamestnancov. Uplatnenie u nás nájdu tí, ktorí sa chcú realizovať v úspešnej spoločnosti a naďalej rozvíjať svoje profesijné schopnosti a skúsenosti.

kariéra v UpDéjeuner


Máte chuť pracovať pre Up Déjeuner?


  • V prípade záujmu o prácu v Up Déjeuner nám zašlite váš profesijný životopis v slovenskom jazyku spolu so špecifikáciou pozície, o ktorú máte záujem, na adresu: [email protected].
  • Súčasťou zaslaného emailu musí byť Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, napr. v nasledovnom znení:

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679 v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Up Déjeuner, s. r. o. uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti za účelom uskutočnenia výberového procesu s cieľom obsadenia voľnej pracovnej pozície/ uloženia do databázy záujemcov o prácu.

  • Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín.
  • Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.
  • V prípade záujmu o pozíciu na medzinárodnej úrovni zašlite životopis vo francúzštine alebo angličtine na adresu: [email protected].
  • If you are interested in the job in international groupe Up (ex Groupe Chèque Déjeuner), e-mail your CV in French or English to: [email protected].




Ak ste nenašli vhodnú pozíciu, napíšte nám na [email protected].