Spoznajte projekty, ktorým sme pomohliSpolupracujeme s
OZ VagusPodpora pre OZ Vagus a ich projekt Domec od roka 2019 do roka 2021.

Už tretí rok podporujeme OZ Vagus a ich projekt Domec. Na podpore sa podieľame spoločne s Nadáciou Up a pokračujeme ďalej aj v roku 2022.


VAGUS logo


Podpora projektu Domec v roku 2021

Odovzdávanie symbolického šeku sa uskutočnilo za účasti zástupcov všetkých strán v rezidencii J.E. veľvyslanca Francúzska na Slovensku.

projekt Domec

Podpora v roku 2020

Pandemická situácia nám v roku 2021 neumožnila osobné stretnutie. Odovzdávanie šeku sme odkladali od jesene 2020 až sme sa nakoniec rozhodli zrealizovať prvé online odovzdávanie symbolického šeku.


Ľudí bez domova v dennom centre Domec podporili osobne aj naši zamestnanci - Zimou zbierkou šatstva.

Vrecia pre VAGUS


Podpora pre OZ Vagus a ich projekt Domec v roku 2019.

Odovzdávanie sa uskutočnilo v sídle francúzskeho veľvyslanca na Slovensku J.E. pána Christophera Léonziho, za účasti zástupcu skupiny Up a Nadácie Up zónového riaditeľa Betranda Légera a generálneho riaditeľa Up Slovensko Igora Janoka. Šek prevzala výkonná riaditeľka OZ Vagus Alexandra Kárová.


Odovzdávanie šeku VAGUS

Odovzdávanie symbolického šeku v roku 2018.

symbolicky sek pre Vagus rok 2018


Vymaľovali sme Domec

September 2020


Domec - denné centrum pre ľudí bez domova sa pripravuje na zimnú sezónu 2020/ 2021. Sedem našich kolegov - dobrovoľníkov - vyhrnulo rukávy svojich "maliarskych oblekov" a vymaľovalo vstupnú chodbu a jedáleň denného centra.


Domec na Mýtnej ulici

Zdroj foto: TASR


Čisté vymaľované priestory pomôžu koordinátorom prevádzky Domca zaistiť lepšiu hygienu a pripraviť jedáleň na výdaj jedál v zimnom období, ktoré je pre ľudí bez domova veľmi kritickým.


Podpora OZ Domov Dúha 

domov - dúha

Október 2021

OZ Dúha

Zábavné popoludnie v KS Dúha

August 2020

Krízové stredisko Dúha -  pre deti v krízovom stredisku sme zorganizovali zábavné popoludnie. Deti súťažili v kvíze, vymaľovávali,  hádali povolania a v príjemnej atmosfére pri občerstvení debatovali s 9 dobrovoľníkmi z Up o svojich príbehoch a plánoch do budúcnosti. 


November 2019


------------------------------------------------------------------------------------------------

Do práce na bicykli - obľúbená kampaň našich zamestnancov


Máj 2022