Zvýšte svoje tržby s UpBalanseaVyskúšajte mobilnú aplikáciu UpKasa na akceptáciu vstupov UpBalansea a to bez nutnosti použitia ďalšieho hardvéru

Prostredníctvom aplikácie UpKasa môžete bezplatne evidovať vstupy z aplikácie používateľa UpBalansea. Zároveň v aplikácii UpBalansea máte možnosť prezentácie svojej spoločnosti a ponuky služieb. Vďaka cielenej reklame dokážete oslovovať potenciálnych zákazníkov a motivovať ich k pravidelným návštevám vášho športoviska.

UpBalansea

Čo je UpBalansea?

UpBalansea je moderné riešenie prístupu k zvýhodnenému pravidelnému športovaniu v rozsiahlej sieti športovísk na Slovensku, ktoré akceptujú platbu mobilnou aplikáciou UpBalansea.

Pre používateľa a partnera si nevyžaduje osobitné technické vybavenie. Výhody UpBalansea pre partnera  • vyššia návštevnosť - používateľmi aplikácie nie sú len zamestnanci spoločnosti, ktorí aplikáciu používajú ako zamestnanecký benefit ale môžu nimi byť akýkoľvek používatelia, ktorí prejavia o túto aplikáciu záujem
  • vyššie tržby - podporujeme vás nie len uplatnenými vstupmi, ale aj nákupom ďalších služieb a tovarov, ktoré u vás používatelia aplikácie nakúpia za zvýhodnené ceny
  • marketing - informujeme spoločnosti a používateľov o vašom zariadení, pravidelne komunikujeme všetky dôležité informácie a novinky formou emailov a notifikácií
  • konkurenčná výhoda - aplikáciu je možné využiť len v sieti zmluvných partnerov

Čo je UpKasa

UpKasa je mobilná aplikácia, ktorá slúži sieti partnerov (akceptačných miest), ako nástroj pre overovanie a evidenciu vstupov používateľov produktov spoločnosti Up Déjeuner, s. r. o.

Kontaktujte nás


Zákaznícky servis Up Déjeuner je k dispozícii od 8:00 hod. do 17:00 hod. 

02/ 32 55 35 67

[email protected]