Ako odovzdať poukážky na preplatenie?


Zasielané poukážky musia byť znehodnotené pečiatkou (napr. cez nominálnu hodnotu), zoradené jedným smerom, zabezpečené proti zmiešaniu (najlepšie pevne „zagumičkované“), s priloženým vyplneným formulárom súpisky.1. METRO

V sieti predajní Metro - prijaté poukážky môžete na preplatenie odovzdať vo všetkých prevádzkach spoločnosti METRO a ušetriť tak čas, náklady na poštovné a zároveň zjednodušiť nákup v METRE.


Viac info na stránkach Metra –>


metro


Stačí, ak pri pulte služieb partnerom odovzdáte platné stravovacie poukážky UpDéjeuner spolu s predtlačeným tlačivom súpisky Up, podpíšete protokol o ich odovzdaní a Metro vašu zásielku na svoje náklady doručí k nám na zúčtovanie. Najneskôr po 7 pracovných dňoch od prijatia poukážok v Up Déjeuner, s. r. o. môžete túto sumu použiť na nákup tovaru a služieb v ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti METRO.


2. Kuriérskou službou s poistením

Poukážky spolu so súpiskou vložte do plastovej bezpečnostnej obálky a zašlite na adresu:                      Up Déjeuner, s. r. o., Hlavná 79, Jelenec 951 73.


3. Poštou ako ceninu

Poukážky spolu so súpiskou vložte do plastovej bezpečnostnej obálky a zašlite na adresu:                        Up Déjeuner, s. r. o., Hlavná 79, Jelenec 951 73.


Dôležité upozornenie:

 1. Poukážky doručené kuriérskou službou alebo poštou preberáme len zabalené v plastovej bezpečnostnej obálke.
 2. Poukážky doručené bez súpisky budú vyradené z procesu spracovania a do spracovania budú opätovne zaradené až po doručení súpisky.Možnosti preplácania poukážok

 • Štandardne preplácame poukážky do 7 pracovných dní.
 • Expresne preplácanie je realizované do 3 pracovných dní bankovým prevodom.
 • V prípade expresného preplácania sa účtuje príplatok +1 %.
 • Super expresne do 24 hodín od doručenia poukážok. Pri super expresnom preplácaní sa účtujte poplatok +1,5 %.
 • Preplatenie v hotovosti maximálne 5 000 € za deň s poplatkom 1,5 %.
 • Preplatenie kreditov sa vykonáva zväčša na 5. pracovný deň. Výnimky majú individuálne podmienky preplácania.Expresné praplácanie

 • Pri expresnom bankovom prevode vám preplatíme odovzdané poukážky do troch pracovných dní.
 • K zmluvným poplatkom vám bude pri expresnom bankovom prevode navyše účtovaný manipulačný poplatok vo výške 1 % z nominálnej hodnoty odovzdaných poukážok.
 • Pri expresnom preplácaní poukážok bude výška provízie a manipulačného poplatku spolu minimálne 9 €, a to pri každom odovzdaní poukážok.
 • Expresné preplácanie je k dispozícii všetkým partnerom, ktorí majú zmluvu s VOP.
 • Túto službu je možné použiť pri zasielaní poukážok do hodnoty 10 000 €. Súpisku a bezpečnostnú obálku je potrebné označiť nápisom "EXPRES".  Ak odovzdáte poukážky osobne, ich hodnota nie je pri expresnom preplácaní limitovaná.Preplatenie poškodených poukážok


Prevádzkovateľom zmluvných zariadení zaručujeme, že im budú preplatené aj také poukážky UpDéjeuner, ktoré majú poškodený hologram - metalický pásik na ľavej strane poukážky UpDéjeuner.


Pre preplatenie poukážky UpDéjeuner je dôležité, aby nebol porušený číselný kód na spodnej časti a obsahoval ostatné ochranné prvky, tak ako je uverejnené v Informačnom letáku.Kontaktujte oddelenie preplácania


Oddelenie preplácania vám poskytne všetky informácie týkajúce sa preplácania poukážok na telefónnom čísle 02/ 32 55 35 33 a na e-mailovej adrese: [email protected]. Obráťte sa na nás aj v prípade, ak hľadáte ideálny spôsob transportu akceptovaných poukážok pripravených na preplatenie z vašich prevádzok do sídla našej spoločnosti.

Tlačivá a Všeobecné obchodné podmienky si môžete stiahnuť v sekcii Dokumenty a programy.Pre rýchle a včasné spracovanie poukážok je potrebné postupovať podľa nasledovných pokynov:

SÚPISKA

Súpiska

 1. Nominálne hodnoty poukážok vpisujte do prvého stĺpca zarovnané k pravému okraju.
 2. Počet kusov vpisujte do druhého stĺpca, zarovnané k pravému okraju.
 3. Celkový súčin nominálnej hodnoty a počtu kusov uveďte do tretieho stĺpca, zarovnané k pravému okraju.
 4. Spočítajte celkový počet kusov a celkovú sumu poukážok a vpíšte ich do posledného riadku.
 5. Vyplňte kontaktnú osobu a telefónne číslo osoby zodpovednej za vyplnenie súpisky.
 6. Prázdne políčka pred vyplnenými hodnotami a nevyplnené riadky nechajte prázdne.
 7. Program na tvorbu súpisky.


PLATNOSŤ POUKÁŽOK

Platnosť poukážok


Poukážky vydané spoločnosťou Up Déjeuner, s. r. o. je potrebné na preplatenie doručiť (nie odoslať) do  Up Déjeuner, s. r. o., Hlavná 79, Jelenec 951 73, najneskôr do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom došlo k ukončeniu ich platnosti. Odporúčame nepreberať poukážky od zákazníkov po dátume platnosti označenom na poukážke, vytvoríte si tak dostatočnú časovú rezervu na včasné odoslanie do našej spoločnosti.


ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA

Elektronická faktúra


Spoločnosť Up Déjeuner, s. r. o. ponúka svojim zmluvným partnerom možnosť zaslania vyúčtovacej faktúry v elektronickej forme. Faktúry môžu byť zasielané vo formáte pdf, v prípade záujmu o automatické spracovanie aj vo formáte xml. Výhodou je zaslanie faktúr na viac mailových adries a okamžité automatizované zaslanie faktúr po ich vygenerovaní. V prípade, že sa rozhodnete pre zasielanie faktúr v elektronickej forme, nebudú vám faktúry zasielané dodatočne poštou.


ZMENY V ÚDAJOCH

Zmeny v údajoch zmluvného partnera


Ak dôjde k akejkoľvek zmene údajov zmluvného partnera, je potrebné nás o tejto zmene informovať písomne na samostatnom tlačive podpísanom osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti, ktoré sa po doručení stáva súčasťou zmluvných dokumentov. Zmeny v zmluvných údajoch partnera uvádzané na formulároch súpisky, alebo doručené bez podpisu osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, nie je možné akceptovať.

Zmena účtu na preplácanie poukážok musí byť vykonaná dodatkom k zmluve podpísaným osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti alebo listom, ktorý podpíše osoba oprávnená konať v mene spoločnosti. Podpis na takomto liste musí byť overený notárom.