Vizuály poukážok Up


Vizuály poukážok ročníka 2023 s informáciami o ochranných prvkoch si môžete STIAHNUŤ TU.


Zmluvné zariadenia akceptujú poukážky ročníka 2022 do 31. decembra 2022. Poukážky ročníka 2023 sú platné do 31. decembra 2023, benefitné poukážky sú platné až dva roky od ich vydania.


Pravý horný roh poukážky predstavuje objednávkovú časť, ktorá slúži v zariadeniach, kde je potrebné objednať jedlo deň vopred. Poukážka UpDéjeuner je platná aj s odtrhnutou objednávkovou časťou.


Na preplatenie poukážok zmluvným zariadeniam je dôležitá neporušenosť čiarového a číselného kódu. Pečiatky zmluvných zariadení by mali byť umiestnené v oblasti nominálnej hodnoty, nesmú zasahovať do čiarového ani číselného kódu.


Máte poukážky a chcete si ich dať preplatiť? Na stránke Preplácanie poukážok sa dozviete ako na to. Poukážky ročníka 2023


Poukážka UpDéjeuner 2023


Poukážka UpAqua 2023


Poukážka UpSocial 2023


Zadná strana poukážok UpDéjeuner, UpAqua a UpSocial 2023
Benefitné poukážky ročník 2023 sú platné do konca roka 2024.


Poukážka UpCadhoc 2023 a 2024


Poukážka UpRelax 2023 a 2024


Poukážka UpMédical 2023 a 2024


Zadná strana benefitných poukážok UpCadhoc, UpMédical a UpRelax 2023 a 2024
Poukážky ročníka 2022Benefitné poukážky ročník 2022 sú platné do konca roka 2023


Poukážka UpCadhoc 2022

Darčeková poukážka UpCadhoc 2022


Poukážka UpMédical 2022

Zdravotná poukážka UpMédical 2022


Poukážka UpRelax 2022

Poukážka na relax UpRelax 2022


Zadná strana benefitných poukážok UpCadhoc, UpMédical a UpRelax 2022

Zadná strana benefitných poukážok 2022Máte poukážky a chcete si ich preplatiť? Navštívte stránku Preplácanie poukážok, kde sa dozviete, ako na to.