Vaša reklama


Vaša reklama cez Up

  • umožňujeme realizovať unikátnu celoslovenskú kampaň,
  • cieľová skupina: pracujúci ľudia v produktívnom veku,
  • je vhodnou súčasťou rôznych komunikačných mixov,
  • exkluzívna prezentácia (netradičná a jedinečná na našom trhu),
  • 100 % zásah (poukážky smerujú priamo do rúk zamestnancov),
  • umožňuje komunikáciu presných údajov (tel. čísla, webová adresa…),
  • je vhodná na pozicioning značky alebo produktu.


Naše marketingové oddelenie


Pre viac informácií o možnostiach reklamy kontaktujte naše marketingové oddelenie:
+421 910 632 759
[email protected]
alebo vypíšte krátky formulár nižšie.