Platforma na správu rekreačných poukazov UpRekreácia


Zviditeľnite svoje ubytovacie zariadenie s UpRekreácia

UpRekreácia vám ponúka možnosť prezentácie vašej spoločnosti a ponuky služieb, ktoré súvisia s ubytovaním. Vďaka cielenej reklame dokážete oslovovať potenciálnych zákazníkov a dostať sa tak do ich povedomia.


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Čo je UpRekreácia?

  • UpRekreácia je výhodný a jednoduchý systém na správu rekreačných poukazov, ktoré poskytujú zamestnávatelia svojim zamestnancom.
  • Platformou navrhovali ľudia s dlhoročnými skúsenosťami s podobnými systémami v celej Európe, čo je garanciou prvotriednych služieb, inovatívneho a osobitného prístupu ku každému klientovi či používateľovi.
  • Na prijímanie platieb vám stačí váš POS terminál alebo vám my zabezpečíme platobnú online bránu.
  • Potrebné dokumenty (faktúry, reporty) vám vystavíme a nahráme do vášho účtu, kde ich máte automaticky k dispozíciíLegislatívny rámec

Legislatívny rámec


Legislatívou vstupujúcou do platnosti od 1. januára 2019 (menovite novelizáciou Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu a doplneniu §152 Zákonníka práce o príspevok na rekreáciu zamestnancov) sa vám ako zamestnávateľovi otvárajú nové, daňovo výhodné možnosti príspevku na oddych a regeneráciu zamestnancov. Zamestnávatelia (firmy nad 49 zamestnancov) poskytujú svojim zamestnancom príspevok na rekreáciu – ubytovacie služby či pobytové balíky, zostavené z minimálne dvoch prenocovaní na území Slovenskej republiky alebo na prázdninové aktivity - tábory pre školopovinné deti. Spolu so zamestnancom sa na rekreácii môžu zúčastniť aj blízki rodinní príslušníci. Návštevníci vášho zariadenia, ktorí si uplatňujú rekreačný poukaz, musia predložiť doklad svojmu zamestnávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa uskutočnenia pobytu. Na vyúčtovacom doklade musí byť uvedené meno zamestnanca, údaje o vašom zariadení a údaje o pobyte.


Výhody UpRekreácia pre partnera

  1. Prezentácia spoločnosti a ponuky vašich ubytovacích zariadení alebo detských táborov.
  2. Vyššia návštevnosť - používateľmi platformy sú zamestnanci, ktorí po väčšine cestujú so svojimi rodinnými príslušníkmi.
  3. Marketing - informujeme spoločnosti a používateľov o vašom zariadení, pravidelne komunikujeme všetky dôležité informácie a novinky formou noviniek v platforme, emailov a notifikácií.

Kontaktujte nás

Zákaznícky servis Up Déjeuner je k dispozícii od 8:00 hod. do 17:00 hod. 

02/ 32 55 35 67

[email protected]Pridajte sa k partnerom UpRekreácia aj vy

Vyplňte krátky formulár so záujmom o spoluprácu s UpRekreácia a my vás budeme kontaktovať s podrobnými informáciami o ďalšom postupe.