Detail clanku

03. 03. 2023

Motivácia zamestnancov – kedy zvýšenie platu nepomáha?

Zníženie fluktuácie zamestnancov, nadpriemerné nasadenie v tímoch, vyššia produktivita na pracovisku a v konečnom dôsledku lepšie výkony celej firmy. Takéto ovocie prinášajú správne motivovaní zamestnanci. Ako však ich spokojnosť dosiahnuť? Ako docieliť, aby sa do nových výziev púšťali s nasadením a boli dlhodobým prínosom? 

Možno vás sklameme, ale žiadne mávnutie čarovným prútikom v tomto prípade nefunguje. Chce to odvahu a cielené, vedomé úsilie manažérov dlhodobo hľadať a nachádzať správne nástroje motivácie pre svojich ľudí. Každá firma by si model motivácie svojich zamestnancov mala ušiť na mieru. Ako vybrať správne princípy a nástroje? Akú rolu hrá v tomto prípade finančné ohodnotenie a kedy siahnuť po inovatívnych metódach? 


 Finančná vs. nefinančná motivácia a jej korene v minulosti 


Téme pracovnej motivácie sa už v minulosti venovala veľká pozornosť. Teória motivácie k pracovnému výkonu prešla a stále prechádza vývojom. Aj v súčasnosti sa nachádzajú rôzne nové a inovatívne prístupy k procesu motivácie zamestnancov.


Ešte v časoch pred prvou svetovou vojnou F. W. Taylor priniesol teóriu motivácie postavenú výsostne na udeľovaní finančných odmien za výkon. Pracovníci sa tak poľahky stávali len nástrojom na plnenie cieľov.


Americko-austrálsky psychológ E. Mayo, zakladateľ manažmentu Škola ľudských vzťahov, do teórie motivácie priniesol nový rozmer, ktorým sú sociálne vzťahy. Zistil, že medziľudské vzťahy na pracovisku majú priamy vplyv na výkon zamestnancov. Zmysel motivácie videl vo vytváraní dôvery, prebratí zodpovednosti za svoj výkon a v otcovskom prístupe zamestnávateľa k svojim podriadeným, ktorý nájdeme aj v manažmente Tomáša Baťu. 


Najväčšia motivácia je uspokojovanie nenaplnených potrieb 
Najviac spomínanou teóriou je v súčasnosti teória založená na Maslowovej pyramíde potrieb. Vychádza z poznania, že pri práci človeka najviac motivujú jeho neuspokojené potreby, ktoré si uspokojuje postupne od tých na najnižšom stupni až po tie na tom najvyššom. Potreby, ktoré boli uspokojené, motiváciou byť prestanú a človek túži po naplnení potreby na vyššom pyramídovom stupni.


Pozor, platí to aj opačne. Ak je náhodou ohrozená niektorá z potrieb na nižšom stupni, človek zostúpi späť nižšie, aby uspokojil základnú – inak povedané, jeho motiváciou už nebude tá vyššia. 


Keď finančná motivácia nestačí 


V praxi sa stretávame s tým, že peniaze nie sú všetko. Práve v tomto bode sa dostávajú na rad nástroje a princípy nefinančnej motivácie a uspokojovanie potrieb zamestnancov.


Na dlhodobé udržanie lojálnych pracovníkov je potrebné dosiahnuť to, aby ich práca naozaj bavila a aby sa do nových úloh púšťali s nasadením, odhodlaním a najmä s radosťou. Nepeňažná motivácia býva výhodná pre zamestnancov aj zamestnávateľa, ktorému umožní motivovať ľudí aj bez potreby zvýšenia platu. U zamestnancov upevňuje lojalitu.


TIP: Zamestnancov môžete odmeniť alebo motivovať benefitom či zvýšenou hodnotou stravného až do výšky 500 €, ktoré sú oslobodené od daní a odvodov. 
Aké sú možnosti? 


V súčasnej dobe patria k najoceňovanejším nepeňažným benefitom pre motiváciu zamestnancov napríklad:

  • Work-life balance

V snahe predchádzať vyhoreniu sa čoraz viac firiem zameriava na nastolenie správneho balansu medzi prácou a súkromným životom zamestnancov. Riešením, ako ho dosiahnuť, môže byť poskytnutie prostriedkov na kultúrne či športové podujatia, permanentky do fitnescentra, wellness, lístky do kina či do divadla.


TIP: Up Déjeuner má pre tento účel v ponuke služu UpBalansea, ktorá ponúka zvýhodnené predplatné v sieti akceptačných miest. Za cenu nižšiu ako štandardné mesačné členstvo vo fitnescentre je možné navštevovať stovky akceptačných zariadení.


  • Flexibilný pracovný čas

Dovoľte zamestnancom byť pánmi svojho času. Samozrejme, všetko v rámci toho dohodnutého pracovného. Stanovte fixnú pracovnú dobu, ktorá je nevyhnutná pre fungovanie firmy a počas ktorej je potrebné, aby boli zamestnanci navzájom zastihnuteľní. Napríklad rozpätie od 9:00 do 14:30. Zvyšok nechajte na nich. Práca z domu sa taktiež stala jedným z obľúbených benefitov. Ak je to možné, zabezpečte zamestnancom potrebné technické vybavenie a umožnite im párkrát do mesiaca pracovať z pohodlia domova.


TIP: I keď pracujú z domu, doprajte im možnosť zdravej a kvalitnej obednej pauzy navýšením stravného na referenčnú hodnotu 6,80 € na stravovacej poukážke alebo karte UpDéjeuner.
  • Extra dovolenka či platené voľno navyše

Poďakujte zamestnancom aj tým, že im doprajete viac voľna na oddych. Okrem zákonom stanoveného počtu dní na dovolenku im môžete dať extra dovolenku alebo platené voľno pri rôznych príležitostiach. Určite nezabudnite na dovolenku navyše pre verných zamestnancov – niektoré spoločnosti pridávajú dovolenku po odpracovaní 5 rokov. Jednou z možností je umožniť takýmto zamestnancom oddych v podobe viacmesačného voľna (tzv. sabbatical).


TIP: Okrem voľna na oddych poteší aj poďakovanie formou darčeka. Aj tu platí, že je dobré, ak poznáte svojich zamestnancov a viete, čo ocenia. Ak si ale netrúfate sami rozhodnúť, čo by ich potešilo, rozhodne nesklame „poukážka na darček podľa vlastných predstáv“ UpCadhoc.  


Manažérske techniky pre lepšiu motiváciu zamestnancov 


Okrem benefitov v rámci nefinančnej motivácie majú manažéri vo svojich rukách ešte veľa techník, vďaka ktorým môžu svojich zamestnancov stimulovať. Tú sú niektoré z nich:


  • Uznanie a pochvala

O konštruktívnej spätnej väzbe sa toho hovorí veľmi veľa, najmä v súvislosti so zlepšovaním vzťahov, procesov, činností. Nemali by sme na ňu zabúdať. Povedzte svojim zamestnanom, akým prínosom sú pre firmu, poďakujte za dosiahnutie cieľov či zapojenie sa do nového projektu. Pochváľte ich verejne pred zvyškom firmy alebo v menšom kruhu s pozvaním na obed. Aj malé gesto uznania či poďakovania dokáže s motiváciou ľudí urobiť veľké veci. Podeľte so zamestnancami aj s pozitívnou spätnou väzbou od zákazníkov.


  • Hrajte sa a súťažte

Ľudia sú od nepamäti súťaživí a radi sa hrajú. Výhra nad ostatnými môže byť preto správnou inšpiráciou a niečím, čo nakopne k lepším výkonom. Motivujte obchodníkov k výnimočným výsledkom a vyhláste súťaž o najlepší obchod mesiaca či kvartálu. Súťažiť môžu navzájom aj tímy. Takáto súťaž tímov stmeľuje kolektív, upevňuje spoluprácu a podnecuje dávať zo seba to najlepšie.


TIP: Použite ktorýkoľvek z Up produktov do zamestnaneckej súťaže až do výšky 350 € – takáto cena nepodlieha daniam a odvodom. 
  • Informovanosť

Ponúknite svojim ľuďom prácu, ktorá má zmysel a vidia v nej svoj prínos pre spoločnosť. Neustále ich informujte o tom, prečo robíte to, čo robíte, aká je vaša vízia a misia, aké sú vaše ciele a aktuálne výsledky firmy. Nie nadarmo sa vraví, že zo všetkých marketingových kampaní je najdôležitejšia tá interná. Ešte predtým, než niečo budete komunikovať zákazníkom či obchodným partnerom, by vaši zamestnanci mali vedieť, čo a z akého dôvodu chcete zrealizovať a akú to má hodnotu, aby vďaka tomu verili v to, čo robia.


  • Trávte spolu viac času

Ak chcete, aby ľudia u vás zostali, vytvorte si s nimi vzťah. Lojálni zamestnanci nezostávajú vo firmách len kvôli peniazom, ale preto, že sa tam cítia dobre vďaka dobrým medziľudským vzťahom. Preto sa snažte tráviť s nimi čas. Spoločný obed, posedenie po práci či športové a kultúrne aktivity. Výber je na vás. Dôležité je, aby zamestnanci cítili váš záujem. Dajte im priestor aj na riešenie problémových záležitostí, ponúknite im otvorenú komunikáciu a vypočutie ich potrieb, prípadne možnosť prísť sa s vami poradiť v náročných situáciách.


Motivácia zamestnancov si vyžaduje úsilie manažérov, no zároveň môže priniesť neuveriteľné výsledky pri výkonoch zamestnancov. Preto vždy myslite na to, že ide o dlhodobú investíciu, ktorá sa vám vráti v podobe lojálneho, výkonného a šťastného tímu. Ako sa hovorí – šťastní zamestnanci, šťastná firma.  

Zdieľať:
Facebook