Detail clanku

08. 02. 2023

Sabbatical – ako si zvýšiť rating na trhu zamestnávateľov

Aj tí najlepší si občas potrebujú vydýchnuť. V tejto súvislosti sa už neskloňuje iba slovo dovolenka, ale aj sabbatical. Vo svete sa rozmáha, na Slovensku ešte drieme. Prečo by mali firmy uvažovať o jeho „zobúdzaní“ a prečo o ňom hovoriť ako o skvelom benefite nielen z pohľadu zamestnanca?

Keď hlava musí vypnúť... 


Sabbatical dokáže predísť vyhoreniu zamestnancov. Prečo vie byť dokonalou prevenciou burnoutu? Jednoducho preto, že pracovné nároky a tempo sú bežne tak vysoké, že rovnako vysoké je aj samotné riziko vyhorenia. Dovolenka nepostačuje, chce to dlhodobé vypnutie z práce, ktoré umožní načerpať nové sily – duševné, kreatívne aj tie fyzické – a ktoré pomôže získať nadhľad nad prácou, objaviť nové záľuby či skills.


Dlhá pracovná pauza

 

Dovolenka navyše podľa počtu odpracovaných rokov či extra dovolenka odvíjajúca sa od pracovných úspechov nie je sabbatical. Ako ho potom chápať? Ide o pracovné voľno v trvaní niekoľkých mesiacov až jedného roka. Na rozdiel od dovolenky je buď neplatené, alebo preplácané čiastočne (podľa dohody v rámci firmy). Tu sa natíska otázka, prečo je potom benefitom pre zamestnanca aj zamestnávateľa. 
Vedeli ste, že?
Korene sabbaticalu siahajú hlboko do histórie. Slovo sabbatical pochádza z hebrejského slova šabat, ktorým sa označoval deň odpočinku. V širšom význame tak vyjadruje potrebu oddychu. Táto filozofia sa uplatňovala v dávnej minulosti aj pri úplne bežných činnostiach, ako je napríklad obrábanie pôdy. Už starí izraeliti vedeli, že aj zem si potrebuje oddýchnuť. Každý siedmy rok teda nechali pole odpočinúť, aby pôda znovu nadobudla potrebné živiny – a zistili, že takýmto spôsobom bolo možné dosiahnuť jej vyššiu úrodnosť. 


Atraktívny zamestnávateľ 


Na trhu práce prebieha tvrdý boj o tých najlepších zamestnancov a headhunteri sa občas poriadne zapotia, kým do firmy dostanú tých správnych ľudí. Sabbatical je jedným z nástrojov, akým prilákať šikovné talenty, ktoré vám ostanú verné a budú dlhodobým prínosom pre firmu.


Výhody sabbaticalu pre firmy:

 • Udržia si verných, lojálnych zamestnancov, ktorí by kvôli vyhoreniu skôr či neskôr odišli alebo prestali podávať rovnako dobrý výkon.
 • Predídu nutnosti hľadať nových, rovnako zapálených a skúsených zamestnancov.
 • Vďaka sabbaticalu ako zamestnaneckému benefitu môžu prilákať ďalších skúsených ľudí.
 • Konkurenčná výhoda.
 • Ľudský a zároveň moderný prístup firmy ukáže, že jej na svojich zamestnancoch naozaj záleží.


V prípade niekoľkomesačného výpadku vrcholového manažéra či manažérky ide o celkom veľký zásah do chodu firmy. Dôslednou prípravou a určením osoby vhodnej na zástup sa to dá zvládnuť. Ide ale o benefit, ktorý napríklad veľké spoločnosti ponúkajú pre manažérov na postoch po 5 či 10 rokoch. Neposkytuje sa teda každému zamestnancovi, aj sabbatical má svoje pravidlá.  


Kompenzovať dlhodobé vyťaženie a stres ostatným zamestnancom môžete aj prostredníctvom benefitov vo forme športu, zdravia a relaxu. Jednou z možností je mobilná aplikácia UpBalansea. Zamestnanci majú každý deň nárok na jeden bezplatný prístup do širokej škály akceptačných športovísk a môžu tak načerpať nové sily. Na strane zamestnávateľa ide o výhodný nástroj, ako podporiť ich lojalitu a motiváciu. 
Zamestnanec a sabbatical  


Z pohľadu zamestnanca nejde len o prevenciu demotivácie, ktorá má z dlhodobého hľadiska tendenciu vyústiť do pracovného vyhorenia a odchodu k inému zamestnávateľovi. Sabbatical predstavuje kombináciu výhod v podobe aktívneho oddychu a sebarozvoja. Preto si sabbatical voľno nepredstavujte ako čas strávený pri telke či scrollovaním sociálnych sietí. Neznamená to však ani, že zamestnanec musí absolvovať nejaký kurz alebo vzdelávanie. Čo je teda kľúčové? 


Plán. Zabezpečí, že zamestnanec bude oddýchnutý a plný nápadov, s novým pohľadom a zapálením. Či už to dosiahne cestovaním, zapojením do dobrovoľníckych činností, vyhľadaním koučov či mentorov, ktorí mu pomôžu napredovať v pracovnom alebo súkromnom živote, vzdelávaním sa v oblasti, ktorá ho zaujíma (hoci nemusí súvisieť s pracovnou pozíciou), alebo časom aktívne stráveným s rodinou, sabbatical bude efektívny aj pre zamestnávateľa


Formujúca skúsenosť 


Najmä na CEO, zakladateľov spoločností a vrcholových manažérov je vyvíjaný veľký tlak kvôli neustálemu zvyšovaniu konkurencieschopnosti. Prejavuje sa v podobe stresu a zasahovať môže jednak do personálnych vzťahov v rámci firmy, ale tiež do osobného života. Stať sa „sabbaticalistom“ na týchto pozíciách je obzvlášť vítané – nastane totiž posun v spôsobe myslenia v pracovných záležitostiach, rozhodnutia budú mať strategickejší charakter a ďalšie získané zručnosti, hoci aj tie „mäkké“, sa podpíšu na prosperite firmy. Sabbatical tak predstavuje formujúcu skúsenosť pre vedúce pozície, ako aj pre samotné spoločnosti. 


Sabbatical a legislatíva 


Nie je to voľno, ktoré by u nás bolo legislatívne podchytené. Na Slovensku je zatiaľ výsadou iba niektorých firiem, ktoré väčšinou po 5 – 10 odpracovaných rokoch u nich ponúkajú zamestnancom niekoľkomesačný oddych. Je teda o dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom (o dohode je i to, či pôjde o platený alebo čiastočne krytý sabbatical). Je dôležité vedieť, že:

 • Zamestnancovi vznikne povinnosť odvádzať odvody do zdravotnej poisťovne.
 • Zamestnanec nemusí platiť odvody do sociálnej poisťovne.
 • Zamestnávateľ má povinnosť nahlásiť takéhoto zamestnanca do sociálnej poisťovne. 


Zahraničný fenomén, ale... 


Náklady zamestnávateľov na platené voľno kľúčových zamestnancov si po návrate zo sabbaticalu počas niekoľkých rokov zaplatia zamestnanci sami – novými nápadmi, kreativitou, vyššou výkonnosťou, inováciami a novým pohľadom na procesy vo firme.


Pre firmu je výhodnejšie udržať si zamestnancov sabbaticalom, než o nich prísť nadobro, hľadať lojálnych a skúsených ľudí či prechádzať dlhým procesom zaúčania nanovo. Inšpirovať sa skúsenosťami zahraničných firiem má zmysel aj čo do konkurencieschopnosti na slovenskom trhu. Sabbatical je stále viac vyhľadávaný a je len otázkou času, kedy sa medzi firemnými benefitmi stane štandardom. 
Chcete dopriať zamestnancom možnosť výberu? 


Využite moderný systém na správu voliteľných benefitov UpBenefia, kde nájdu variabilné možnosti odmien v kategóriách, ako napríklad cestovanie, móda, krása, šport, vzdelávanie, wellness, zdravie či zážitky. Pre zamestnávateľa z toho plynú napríklad i tieto výhody:

 • minimálna administratíva,
 • absencia papierovačiek,
 • potrebné dokumenty k dispozícii priamo vo vašom účte,
 • intuitívne ovládanie,
 • možnosť prispôsobiť štruktúru benefitov podľa individuálnych potrieb,
 • nástroj na internú komunikáciu a i.

 

Zdieľať:
Facebook