Detail clanku

23. 02. 2023

Reziliencia – kľúčová kompetencia na líderských pozíciách?

Stres, nepriaznivé situácie či zmeny v osobnom i pracovnom živote každý zvláda inak. Isté však je, že nás učia byť odolnejšími. Schopnosť odolávať nepriaznivým životným situáciám, čeliť krízam, prekonať ich a zachovať si pritom svoju integritu nazývame reziliencia. Prečo je dôležitá na líderských pozíciách? A ako si ju vybudovať? 

Ako sa hovorí, človek sa učí celý život. Aj reziliencia sa buduje postupne – celý život. Keď hovoríme o pracovnej sfére, úspešný líder si tiež buduje svoju rezilienciu, resp. odolnosť postupne. Môžeme to prirovnať napríklad ku kariérnemu rastu – ak sa chcete dostať na vyššiu pozíciu v zamestnaní, neprepracujete sa tam zo dňa na deň. Postup trvá nejaký čas a závisí aj od vás a vašej osobnosti, ako rýchlo sa dokážete vypracovať a adaptovať.


Čo robí úspešných ľudí na vyšších pozíciách úspešnými? Vzdelanie a výška IQ nie sú najvýznamnejšími faktormi úspechu. Výrazný vplyv naň má aj reziliencia.


Úspešní ľudia si prešli náročnými začiatkami, stretli ich rôzne nepriaznivé životné situácie, no naučili sa ich zvládať, prispôsobili sa, dokonca sa z nich poučili. Ak sme dlhodobo zavalení úlohami, stresovými situáciami a výzvami, ktoré sú mimo našej komfortnej zóny, sme voči takýmto novým situáciám imúnnejší. 


Pre budovanie reziliencie je dôležité nasledujúce:

 • Aktívny prístup – v situáciách, ktoré si vyžadujú riešenie, byť aktívny a zaujímať sa o východisko z problému, situácie či konfliktu. Pasivita a nezáujem sem nepatrí. 
 • Vedieť požiadať o pomoc druhých – je dobré, ak máte vo svojom okolí, rodine či v práci niekoho skúsenejšieho, kto vám vie pomôcť, poradiť alebo vás vypočuť. Niekedy pomôže len vyslovenie danej veci nahlas a nápad, ako situáciu riešiť, príde sám. 
 • Mať interný „locus of control“ – je to pozitívne nastavenie mysle. Veríte, že máte nad danou vecou kontrolu. Veríte, že daný problém vyriešite. Veríte sebe, že to dokážete, že na to máte. Takisto to však znamená, že si sami viete priznať chybu a poučiť sa z nej. Prebrať za svoje činy zodpovednosť je znakom budovania reziliencie. 
 • Byť konštruktívny – zvážiť vlastné možnosti a schopnosti, rátať s tým, čo máte – koľko je času na riešenie problému? Vyriešite to sám/sama?

 Vedeli ste, že? 

Častým dôvodom, prečo sa spoločnostiam nedarí budovať rezilientných lídrov a rezilientné pracovné prostredie, je nedostatočné povedomie o rozmanitosti a integrite pracovnej sily. Práve diverzita a celistvosť pracovnej sily zlepšuje nielen súdržnosť, ale aj ziskovosť a úspech firmy. 


Integrita a reziliencia úzko súvisia  


Integritu môžeme chápať ako celistvosť – celistvosť osobnosti, čestnosť, pravdivosť. V pracovnom prostredí hovoríme o dodržiavaní morálnych a etických hodnôt. Spolu s budovaním reziliencie na individuálnej úrovni – ako líder – by mala rásť reziliencia aj na úrovni tímu či organizácie ako takej.


Ako s tým súvisí integrita?

 • Integrita zohráva dôležitú úlohu v budovaní odolných a sebavedomých zamestnancov.
 • Vytvára dôveru a ovplyvňuje produktivitu a motiváciu zamestnancov z dlhodobého hľadiska.
 • Podporuje zamestnancov k vyjadrovaniu vlastných názorov, nápadov či myšlienok.
 • Takisto znamená, že to, čo robíte, nerobíte len pre seba, ale aj pre iných. Ako spoločnosť sa môžete snažiť prostredníctvom vašej práce, produktov či služieb zmeniť životy iných ľudí k lepšiemu.  


Vedeli ste, že? Spoločnosť Up Déjeuner má v rámci etického kódexu stanovených 5 hodnôt, ktoré vyjadrujú spôsob, ako pristupuje k zamestnancom, ostatným spolupracovníkom a firemnej kultúre ako takej. Patrí medzi ne rovnosť, angažovanosť, inovácie, aktívny prístup a solidarita. Vďaka týmto hodnotám a ich dodržiavaniu vytvára otvorené pracovné prostredie.


Firmy či organizácie, ktoré majú svoje tzv. core values, teda základné presvedčenia a priority, ktoré určujú ich správanie a konanie orientované na morálne zásady, spravodlivosť a rovnosť na pracovisku, vytvárajú otvorené pracovné prostredie, v ktorom sa každý cíti vypočutý, videný a má možnosť rásť.


V takomto pracovnom prostredí zamestnanci podporujú pozitívne myslenie a aktívny prístup k práci či riešeniu problémov a sú tak schopní lepšie reagovať na akékoľvek zmeny, stres či krízu v danej firme lepšie. Stávajú sa odolnejšími – budujú si svoju rezilienciu. Takéto prostredie však pomáha vytvárať aj dobrý líder. Jeho skúsenosti, hodnoty a presvedčenia. Dobrí lídri odovzdávajú základné hodnoty organizácie svojmu tímu. 


Emócie zohrávajú v budovaní reziliencie veľkú rolu 
Keď nastane nejaká negatívna situácia, kríza alebo sa vyskytne problém, každého z nás zaplavia silné negatívne emócie, a odpoveďou na takúto situáciu môže byť:

 • šok, odmietnutie danej situácie, vyhýbanie sa problému,
 • hnev, frustrácia, úzkosť,
 • bezmocnosť, strach,
 • smútok, depresia,
 • hľadanie významu, príčiny „prečo sa toto deje“,
 • hľadanie útechy u druhých.


Príklad: Predstavte si, že máte dôležitý projekt, na ktorom vám stojí biznis alebo skúsený tím ľudí, a niekto sa rozhodne ukončiť spoluprácu bez toho, aby vás o tom vopred informoval. Môžete byť z toho v šoku a nahnevaní, cítiť bezmocnosť. Čo bude ďalej? Stihnete to vyriešiť, nájsť nového človeka alebo sa vám podarí projekt rozbehnúť aj bez neho? Určite vám pomôže porada s ostatnými členmi tímu a spoločne túto situáciu prijmete a začnete riešiť. Môže z nej nakoniec vzísť niečo nové a lepšie a na tento problém sa s odstupom času budete pozerať s úsmevom a ďakovať za to, čo ste sa počas daného procesu naučili.


Schopnosť zvládať emócie, mať ich pod kontrolou a vedieť s nimi pracovať buduje rezilienciu. To ale neznamená, že takéto emócie máte potláčať. Existujú viaceré techniky, ako sa naučiť zvládať svoje emócie a ako im porozumieť či sa nad nimi zamyslieť. Vyskúšať môžete napríklad journaling, teda vedenie denníka, a vyčleniť si čas, kedy si zapíšete vaše emócie a pocity, ktoré v práci prežívate. Následne sa k nim môžete spätne vrátiť. Reagovali by ste na tú istú situáciu rovnako? Ak nie, čo by ste zmenili? Pomáha tiež meditácia a fyzická aktivita. Ako líder môžete pomôcť zvládať emócie svojmu tímu – vypočujte si názory, problémy či nápady jeho členov, komunikujte s nimi, nechajte ich rozprávať, buďte im oporou.


TIP

Dlhodobé pracovné vyťaženie a stres môže u zamestnancov vyvolať nepohodu a hromadiť negatívne emócie či nechuť k práci. Vďaka pravidelnému aktívnemu pohybu a relaxu ho môžete vašim zamestnancom kompenzovať. Program UpBalansea je určený práve na to. Zamestnanci vďaka nemu môžu využívať služby partnerských športovísk na regeneráciu, šport a relax.


Čas je tiež dôležitý faktor. Čím skôr sme schopní prijať nepriaznivú situáciu, tým skôr ju vieme vyriešiť a posunúť sa. To, ako rýchlo budeme na danú situáciu reagovať a ako rýchlo sa prispôsobíme, predstavuje z pohľadu firmy konkurenčnú výhodu. Čiže to, na akej úrovni je naša reziliencia, sa prejavuje v tom, ako rýchlo vieme reagovať v týchto situáciách. 


Reziliencia z pohľadu firmy 


Čo všetko dnes firmy vyžadujú od svojich zamestnancov a najmä od dobrých lídrov? Aký prístup, vlastnosti či skúsenosti by mali mať?

 • IQ – inteligenčný kvocient. Samozrejme, vzdelanie, skúsenosti a prax nesmú chýbať a sú dôležité na to, aby sa človek posúval a mohol kariérne rásť. Pozor: Nie vždy IQ určuje to, či bude zamestnanec úspešný, rezilientný a schopný odolávať zmenám či zvládať stres. Samotné vedomosti nestačia.
 • EQ – emocionálny kvocient alebo emocionálna inteligencia je znakom sebareflexie, toho, nakoľko si človek uvedomuje svoje silné a slabé stránky, schopnosť pracovať s ľuďmi, porozumieť im. Ideálna je kombinácia IQ a EQ.
 • Reziliencia – v posledných rokoch pribúda záujem a nazeranie firiem na lídrov aj z pohľadu toho, aká je ich schopnosť zvládať stres a zmeny a do akej miery sú voči nim odolní. Reziliencia ako faktor nám pomáha preniesť sa cez tieto zmeny a situácie, predstavuje pridanú hodnotu a pomáha nám byť flexibilnejšími.
 • Tvorivosťfirmy potrebujú zamestnancov a lídrov, ktorí budú tvoriví, kreatívni. Takých, ktorí sa budú snažiť hľadať odpovede na to, čo sa stalo, alebo to, čo sa deje, podnikať konkrétne kroky a nachádzať odpovede na problémy či situácie.


EQ, flexibilita, reziliencia a tvorivosť sú faktory, ktoré by firma mala u lídrov vyhľadávať. Vedomosti sa dnes dajú získať pomerne jednoducho, ak človek chce. Schopnosť tvoriť a byť flexibilný aj v ťažkých situáciách a v relatívne krátkom čase môže byť pre firmu prínosnejšia. 


Čo je adversity kvocient a ako súvisí s rezilienciou?  


Adversity kvocient (AQ) určuje, ako zvládate tlak a stres a ako reagujete na výzvy. Buď ho má niekto nízky, alebo vysoký. Ako si aj napriek ťažkým situáciám zachovať mentálnu pohodu? Ako je možné, že niekto to zvládne bez problémov a iného jedna zlá správa položí, stráca motiváciu a začne myslieť negatívne? Odpoveďou je opäť reziliencia. Kto ju má vybudovanú rokmi skúseností a nezloží ho jedna negatívna informácia, dokáže profitovať a je úspešnejší.


Faktory zvládania AQ:

 • Control – AKO? Úspešný líder si uvedomuje a má kontrolu nad svojím životom a okolnosťami a hľadá odpoveď na to, ako môže niečo zmeniť – má vysoké AQ.
 • Ownership – KTO? Kto je zodpovedný za konkrétne dianie? Kto ho môže zmeniť? Človek s vysokým AQ verí, že danú situáciu môže zmeniť on sám, že môže niečo, čo mu nevyšlo, skúsiť ešte raz.
 • Reach – AKÝ? Aký má človek dosah na zmenu okolností? Ľudia s vysokým AQ chcú niečo, čo sa nepodarilo zmeniť, skúšať znovu a znovu – a zlepšovať sa. Tu je ale dôležitá aj sebareflexia a uvedomenie si vlastných schopností a možností.
 • Endurance – AKO DLHO? Dokedy bude daná situácia trvať? Líder má veriť a povzbudiť tím, že to nakoniec dopadne dobre.


Reziliencia je aj o iných pohľadoch na tú istú vec – ak už niečo nemôžete zmeniť, máte možnosť si vybrať, ako sa na to pozriete – myslieť pozitívne, mať aktívny prístup, veriť, že to dopadne dobre a nakoniec sa cez to preniesť. 


Zdravý životný štýl  
Duševná a fyzická pohoda prispieva k budovaniu reziliencie. Potrebujete mať energiu na to, aby ste sa vysporiadali s výzvami, ktoré vám život postaví do cesty, je teda dôležité udržiavať i zdravý životný štýl.

 • Fyzická aktivita – pravidelná fyzická aktivita je kľúčom k celkovému zdraviu a odolnosti. Pravidelné cvičenie uľahčuje spracovanie informácií a zlepšuje pamäťové funkcie.
 • Zdravá výživa – odolnosť sa spolieha na silné zdravie mysle a tela. Dbajte na to, aby ste si našli čas na výživné jedlo počas práce a aby ho mali aj vaši zamestnanci.
 • Dostatok spánku – spánok slúži okrem iného na regeneráciu, jeho dostatok podporuje sebakontrolu a kreativitu. 


Je dôležité, aby bol líder príkladom pre ostatných členov tímu. Starostlivosť o seba, a to fyzická i psychická, by uňho mala byť samozrejmosťou. A takisto by nemala chýbať u zamestnancov. Líder má byť inšpiráciou. Čo pomáha zachovať si mentálnu a fyzickú pohodu u lídra i tímu?

 • Fyzické aktivity – joga, šport, wellness. Podporte zamestnancov k fyzickej aktivite prostredníctvom benefitov.
 • Spoločné aktivity – teambuildingy, spoločné raňajky či obedy.
 • Spríjemnite im deň – napríklad darčekovými poukážkami, zabezpečte stravovanie a výhody vo forme dovolenky navyše alebo home office.


Ak vám záleží na spokojnosti a výkone zamestnancov, ponúkame vám viacero riešení, vďaka ktorým sa budú cítiť dobre a motivovane. Darujte im benefity v podobe príspevku na rekreáciu, zdravie alebo slobodný výber darčeka podľa ich predstáv. 

Zdieľať:
Facebook