Poukážka UpMédical pre starostlivosť o zdravie

Postarajte sa o svoje zdravie s UpMédical 

UpMédical je poukážka slúžiaca na zabezpečenie všestrannej zdravotnej starostlivosti, ktorá prispieva k udržiavaniu dobrého zdravotného stavu zamestnancov. Je platná v širokej sieti zariadení, čo vám umožňuje vybrať si pre seba najvhodnejšiu zdravotnú starostlivosť.

O poukážke UpMédical

Čo je poukážka na starostlivosť UpMédical?

  • UpMédical je poukážka slúžiaca na zabezpečenie všestrannej zdravotnej starostlivosti, ktorá prispieva k udržiavaniu vášho dobrého zdravotného stavu.
  • Poukážka na starostlivosť o zdravie UpMédical je platná v širokej sieti zariadení, čo vám umožňuje vybrať si pre vás najvhodnejšiu zdravotnú starostlivosť.

Legislatívny rámec 

Legislatívny rámecVýhody poukážky na starostlivosť pre zamestnanca 

  • široký výber zdravotných zariadení: zdravotné centrá, terapeutické a rehabilitačné centrá, kúpele, lekárne, optiky a iné,
  • zvyšovanie úrovne zdravotnej starostlivosti, 
  • sloboda výberu zdravotníckeho zariadenia, resp. procedúr,
  • sloboda výberu zdravotníckych pomôcok a doplnkov výživy.