Detail clanku

12. 12. 2022

Výhodné stravovanie zamestnancov od januára 2023

Rok 2022 sa blíži ku koncu a počas neho nastalo viacero zmien. V dôsledku zvyšovania cien a inflácie sa menila výška stravného počas roka už viackrát a čaká nás ďalšia významná zmena – od 1. 1. 2023 sa budú poukážky vydávať prevažne v elektronickej podobe. Čaká nás aj ďalšie zvyšovanie stravného?


Náš tip: ako zamestnancom kompenzovať vyššie životné náklady →

Podľa § 152 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách, prípadne v ich blízkosti. Povinnosť zabezpečiť stravovanie má zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania aj voči dočasne pridelenému zamestnancovi. Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie aj tým zamestnancom, ktorí sú v pracovnom pomere (majú pracovnú zmluvu) alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (majú služobnú zmluvu).


Ako zabezpečiť stravovanie zamestnancov?


Zamestnávatelia majú tri možnosti na splnenie povinnosti zabezpečiť stravovanie tým zamestnancom, ktorí odpracujú na pracovisku viac ako 4 hodiny:

 1. vlastné stravovacie zariadenie
 2. stravovacie zariadenie iného zamestnávateľa
 3. stravovacie poukážky/finančný príspevok


Možnosti zamestnanca

 • Zamestnanec má nárok na stravovanie, pokiaľ v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. Ak pracovná zmena zamestnanca trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ má možnosť (nie povinnosť) zabezpečiť zamestnancom ďalšie stravovanie.
 • Zákonník práce umožňuje aj kombináciu spôsobov zabezpečenia stravovania pre zamestnancov. Ide napríklad o prípady, keď sa zamestnanci stravujú v stravovacom zariadení zamestnávateľa, ale počas víkendov, sviatkov či nočných služieb je toto zariadenie zatvorené.
 • Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancom stravné lístky na kartu alebo finančný príspevok na stravovanie vopred.


Vítaná zmena – elektronické stravné lístky od 1. 1. 2023


Elektronické stravné lístky prinesú zjednodušenie administratívy, úsporu času, ale aj možnosť kombinovať stravné s rôznymi typmi výhod, ku ktorým patria napríklad množstvo zliav v Plnej peňaženke a Sphere karta zdarma. Elektronická karta sa tak zároveň stane efektívnym nástrojom na motiváciu a odmeňovanie v jednom. Plusom je, že zamestnanci či zamestnávatelia všetko manažujú jednoducho, prehľadne a vďaka zákazníckej zóne v podstate kedykoľvek.Vedeli ste, že? Dobrá správa je, že stravné lístky nezmiznú úplne. Pre koho? Pre zamestnancov, ktorí nemajú možnosť počas pracovnej zmeny použiť gastrokartu priamo na pracovisku alebo v blízkosti pracoviska. Aj keď od 1. 1. 2023 bude zamestnávateľ povinný poskytovať stravovacie poukážky výhradne v elektronickej forme, výnimkou budú uvedené situácie. Vtedy môžu zamestnanci aj naďalej používať stravné poukážky.


Výška stravného od 1. 1. 2023


Podľa prieskumu vnímania stravného na Slovensku, ktorý realizovala asociácia AMOBE v júni 2022, je až 90,2 % opýtaných ľudí nespokojných s výškou stravného. Svitá na lepšie časy?


Dňa 4. 10. 2022 zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predbežnú informáciu o opätovnom zvýšení stravného. Nové sumy stravného by mali platiť od 1. 1. 2023. V návrhu je okrem iného aj zvýšenie stravného pri tuzemských pracovných cestách v trvaní 5 až 12 hodín, čo by ovplyvnilo výšku stravovacích poukážok aj výšku finančného príspevku na stravovanie – z pôvodných 6,40 € na sumu 6,80 €. Od 1. 1. 2023 teda bude minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,10 €.


TIP: Zamestnávateľ môže zamestnancom prispievať na stravovanie aj zo sociálneho fondu. Výška príspevku zo sociálneho fondu nie je zákonom limitovaná. Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom pri všetkých formách stravovania.
Zhrnutie


Od 1. 3. 2021 je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancom výber medzi stravovacou kartou (prípadne stravovacou poukážkou) a finančným príspevkom na stravovanie.


Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Podrobnosti výberu formy stravovania a realizácie zabezpečenia tejto povinnosti si môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise. Zmenu je možné vykonať aj viackrát v priebehu 12 mesiacov, ak s tým súhlasia obe strany.


Vedeli ste, že? Podľa prieskumu vnímania stravného na Slovensku, ktorý realizovala asociácia AMOBE v júni 2022, takmer polovica opýtaných pracujúcich (47,9 %) stále využíva gastrolístky a viac ako 75 % Slovákov nemenilo za posledných 12 mesiacov formu stravného. Čo z toho vyplýva? Zamestnanci sa nechcú vzdať využívania benefitov súvisiacich s príspevkom na stravné.


Zmeny stravného prinesú mnohé výhody
Kráčať s dobou a privykať si na stravné poukážky v podobe elektronickej karty sa oplatí. Prečo? Napríklad aj preto, lebo získate:

 • samostatný účet na sledovanie výdavkov na potraviny, jedlo, obedy;
 • benefity od zamestnávateľa na jednej karte s prehľadom o stave kreditu;
 • možnosť bezkontaktnej platby do 50 € a platby mobilom (Android);
 • rýchly prehľad o transakciách aj pomocou aplikácie v mobile;
 • odmeny, zľavy v partnerských e-shopoch a kamenných predajniach.


stravovanie

Zdieľať:
Facebook