Detail clanku

22. 12. 2022

Stravovacia karta vs finančný príspevok: výhody ekonomickými očami

V priebehu roka 2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prinieslo už dvakrát zvýšenie hodnoty stravného. Dôvodom je energetická kríza, vojnový konflikt a rekordná inflácia, ktorá dosiahla maximálne hodnoty za posledných 22 rokov a vyhnala ceny potravín a jedál do závratných výšok. A tiež to, že zvyšovanie stravného počas obdobia koronavírusu bolo pozastavené.

Výška stravného sa upravuje vždy na základe údajov Štatistického úradu SR, ktorý určuje index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Vzhľadom na vývoj indexu rezort práce a sociálnych vecí v októbri 2022 znovu pripravil návrh na opätovné zvýšenie súm stravného. Zmena bude platná k 1. 1. 2023


Aktuálne sumy stravného platné od septembra 2022 


Aktuálne hodnoty stravného platné od 1. 9. 2022 v závislosti od času stráveného na pracovnej ceste sú:

 • 6,40 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 9,60 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 14,50 € pre časové pásmo nad 18 hodín. 


Minimálne hodnoty stravných lístkov 


Výška nového stravného, ktorú určuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, priamo ovplyvňuje hodnotu stravných lístkov, resp. stravovacej karty, ako aj výšku finančného príspevku na stravovanie. Pri výpočte hodnoty stravných lístkov sa vychádza z hodnoty stravného, ktoré platí pre pracovnú cestu v trvaní 5 až 12 hodín.


Minimálna hodnota stravovacej poukážky sa vypočíta ako 75 % zo sumy stravného platného pre pracovnú cestu v trvaní 5 až 12 hodín. V súčasnosti je minimálna hodnota stravovacích poukážok na úrovni 4,80 €. V praxi to znamená, že zamestnanec môže od zamestnávateľa dostať stravné lístky, resp. elektronické stravné lístky v najnižšej hodnote 4,80 €.


Podľa návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z októbra 2022 sa stravné v prípade pracovnej cesty v trvaní 5 až 12 hodín zvyšuje zo súčasných 6,40 € na sumu 6,80 €. Minimálna hodnota gastrolístka sa teda od nového roka zvýši zo 4,80 € na 5,10 €. 


Vývoj súm stravného a hodnoty stravných lístkov Vedeli ste, že? V prípade, že zamestnávateľ poskytuje zamestnancom príspevok zo sociálneho fondu, zamestnanec platí ešte menej. Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu si každá firma upravuje sama v interných smerniciach (tvorba sociálneho fondu je ustanovená v zákone č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde). 


Finančný príspevok na stravovanie od zamestnávateľa 


Zamestnanci si môžu vybrať, akým spôsobom im bude zamestnávateľ prispievať na stravu. V praxi na Slovensku nájdete veľa firiem, kde majú zamestnanci rôzne spôsoby vyplácania príspevkov na stravovanie.


Finančný príspevok na stravovanie sa poskytuje ako hotovostná alternatíva stravných lístkov. Ak si zamestnanec zvolí túto možnosť, nájde si ju na výplatnej páske v samostatnej položke, ktorá je oslobodená od daní a preddavkov na zdravotné a sociálne poistenie. Toto oslobodenie od daní a preddavkov však je limitované v zákonnej výške. 


Vedeli ste, že? Zákon určuje, že výška finančného príspevku na stravovanie sa musí rovnať sume, ktorú prispieva zamestnávateľ na teplé jedlo alebo stravné lístky iným zamestnancom. Ak napríklad zamestnávateľ poskytuje niektorým zamestnancom stravné lístky v hodnote 6 €, na ktoré im prispieva sumou 3,30 €, potom aj výška finančného príspevku pre ostatných zamestnancov bude v rovnakej hodnote 3,30 €.  
Fungovanie v praxi  


 • Zákon nestanovuje presnú hodnotu príspevku v prípade, ak zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom teplé jedlo. Určuje však minimálnu percentuálnu hranicu príspevku, ktorá je 55 % z ceny jedla.
 • Zákonník práce prináša zamestnávateľom povinnosť zabezpečiť stravovanie pre všetkých zamestnancov, ktorí za deň odpracujú viac ako 4 hodiny. V súvislosti so splnením tejto povinnosti majú zamestnávatelia tri možnosti: vlastné stravovacie zariadenie, stravovacie zariadenie iného zamestnávateľa, stravovacie poukážky/finančný príspevok.
 • Ak zamestnávateľ nemá možnosť zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov či už vo vlastnom stravovacom zariadení, alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, má povinnosť zabezpečiť im stravovanie v inej forme, a to poskytnutím výberu medzi finančným príspevkom a stravovacou poukážkou, resp. stravovacou kartou. Samotný výber je už na zamestnancoch.
 • Zamestnávateľ musí umožniť výber formy stravovania aspoň raz za 12 mesiacov. Zákon však umožňuje vykonať zmenu viackrát, ak sa na tom dohodnú obe zmluvné strany.
 • Prestupom na elektronickú stravovaciu kartu sa používateľ automaticky stáva členom Klubu Up, ktorý prináša množstvo výhod v podobe automatického získania Sphere karty a VIP účtu na cashbackovom portáli plnápeňaženka.sk. S kartou ušetríte vo viac ako 600 e-shopoch a navyše z každého nákupu získate peniaze späť. 
Vedeli ste, že? Podľa prieskumu asociácie AMOBE až 48 % opýtaných využíva ako formu stravného stravné poukážky alebo gastrokarty. Finančný príspevok využíva 32 % a 20 % nevyužíva žiadnu alebo využíva inú možnosť. Vo všetkých regiónoch Slovenska prevažuje používanie stravných lístkov alebo gastrokariet nad finančným príspevkom (takmer vyrovnaný pomer je iba Bratislave).


Daňové výdavky na stravovanie u SZČO


V roku 2022 sa menili aj podmienky na dokladovanie daňových výdavkov na stravovanie pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si uplatňujú skutočné výdavky. Ako?


Pozitívom je, že živnostníci si môžu uplatniť daňové náklady na stravu bez toho, aby si museli odkladať pokladničné doklady za nákup stravy. Negatívom je výška, ktorú si po novom možno uplatniť bez dokladovania daňových výdavkov – tá sa znižuje na 55 % z hodnoty stravného pre prvé časové pásmo za každý odpracovaný deň v kalendárom roku. Kým pôvodne si mohli do daňových nákladov uplatniť celú hodnotu stravného platného pre časové pásmo 5 až 12 hodín, od januára 2022 si môžu uplatniť iba 55 % z tejto sumy – aktuálne 3,52 €. 


Stravovacie karty – nová generácia stravovacích poukážok 


Prinášajú nové, ale najmä výhodné možnosti zamestnancom aj zamestnávateľom: 

 • Úspora času – pri manipulácii aj administratívnych procesoch;
 • Rýchlosť distribúcie prostriedkov – možnosť hromadného dobíjania kreditu kedykoľvek online;
 • Ekonomický benefit – príspevok na stravu nad rámec zákona je dotovaný zo sociálneho fondu zamestnávateľa a je oslobodený od daní a odvodov na strane zamestnanca;
 • Variabilita – zamestnávateľovi umožňuje návrat finančných prostriedkov v prípade dočasných zamestnancov, u ktorých bol ukončený pracovný pomer;
 • Komfort – digitalizácia procesov umožňuje pohodlné a bezpečné platby (kontaktne aj bezkontaktne);
 • Prehľad – stav karty a jednotlivé transakcie si jednoducho a rýchlo pozriete v aplikácii. 
Elektronické stravovacie karty zamestnancom uľahčia procesy vo firme. V praxi to vyzerá tak, že vám „pípne“ stravné na kartu a vy ňou platíte v podstate rovnako ako s bankovou kartou s tým, že vďaka nej máte nárok na rôzne zľavy a odmeny. Navyše získate podrobný prehľad o tom, koľko ste za stravu minuli. Gastrokarty ponúkajú efektívne riešenie vyplácania stravného zo strany zamestnávateľa a praktický i výhodný spôsob používania na strane zamestnanca.


Pomáhame – každý deň lepší

Asociácia AMOBE s podporou svojich členov, medzi ktorých patrí aj Up Déjeuner, zabezpečila na začiatku krízy na Ukrajine stravné poukážky pre organizáciu Kto pomôže Ukrajine. Spoločne sme tak pomohli približne 4-tisíc ukrajinským rodinám v núdzi po celom Slovensku. Aj to dokazuje, že stravné poukážky dokážu byť veľmi efektívnym a rýchlym nástrojom pri distribúcii adresnej a účelovej pomoci

Zdieľať:
Facebook