Detail clanku

27. 12. 2022

Stravovacia karta: Aké sú kroky zamestnávateľa?

Zamestnancom, ktorí doteraz dostávali stravovacie poukážky, bude zamestnávateľ povinný zabezpečiť ich prevažne v elektronickej podobe. Kým na strane zamestnanca ide o pomerne jednoduchý proces, zamestnávateľ musí vykonať viaceré kroky. Čím skôr sa na to pripravíte, tým bude prechod na stravovacie karty jednoduchší.

Podľa § 152 Zákonníka práce je zamestnávateľ od 1. 3. 2021 v určitých prípadoch povinný umožniť zamestnancom výber  medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie.Od 1. 1. 2023 bude zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancom stravovacie poukážky prevažne v elektronickej forme, tzv. stravovacie karty alebo gastrokarty. Výnimkou budú situácie, keď zamestnanec nebude mať možnosť počas pracovnej zmeny použiť stravovaciu kartu priamo na pracovisku alebo v blízkosti pracoviska zamestnanca nebude možné tieto karty použiť. 


Zamestnanec si svojím podpisom na príslušnom tlačive dodanom zamestnávateľom vyberie spôsob zabezpečenia stravovania. Podľa zákona je zamestnanec viazaný svojím výberom 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. 


Vedeli ste, že? V prípade, že s tým súhlasia obe strany, je možné zmluvne dohodnúť zmenu výberu aj viackrát do roka. 


Stravovacia karta UpDéjeuner 
Stravovacia karta od spoločnosti Up Déjeuner, s. r. o., (ďalej len „karta“) je elektronická stravovacia poukážka, ktorá od 1. 1. 2023 plnohodnotne zabezpečí stravovanie zamestnancov v zmysle pracovnoprávnych predpisov. Ide o plastovú debetnú neembosovanú kartu s čipom.


Karta je vystavená na meno príslušného zamestnanca – používateľa karty. Spoločnosť Up Déjeuner doručuje karty primárne na adresu zamestnávateľa do 5 pracovných dní od objednávky. Zamestnávateľ však môže stravovacie karty objednať aj s doručením na súkromné adresy zamestnancov. Spolu s kartou dostanú zamestnanci aj pridelené PIN kódy a ostatné potrebné informácie.


Kartu je možné použiť na akceptačných miestach. Akceptačným miestom je prevádzkareň fyzickej alebo právnickej osoby oprávnenej poskytovať stravovacie služby, ktorá je uvedená v zozname akceptačných miest alebo ktorá je označená nálepkou UpDéjeuner so znakom elektronickej platby a v ktorej je možné uhrádzať sumu, resp. jej časť za poskytnutie stravovacích služieb prostredníctvom karty.
Čo umožňuje karta?  

 • Kontaktné platby autorizované PIN-om
 • Bezkontaktné platby bez autorizácie PIN-om, ktoré je možné uhrádzať až do hodnoty 50 €
 • Platby prostredníctvom mobilnej aplikácie (pre zariadenia Android)
 • Platby kartou od 0,01 € 


Vedeli ste, že? Zamestnávateľ má možnosť vystaviť stravovacie karty nielen s menom svojich zamestnancov, ale aj s farebným logom a názvom svojej firmy. Spoločnosť Up Déjeuner tak podporuje employer branding svojich klientov


Platnosť karty je uvedená na jej prednej strane – štandardne sú to 3 roky od jej vydania. Nevyužitý platný kredit na účte ku dňu skončenia platnosti karty bude prevedený na novú kartu. Kredit na karte má platnosť 12 mesiacov. Platnosť kreditu je možné sledovať v účte používateľa v zákazníckej zóne aj v mobilnej aplikácii


Peňažné prostriedky na stravovacej karte sú chránené pred exekúciou. 


Vedeli ste, že? Každý používateľ stravovacej karty UpDéjeuner sa automaticky stáva členom Klubu Up a získa aj Sphere kartu. Zároveň získa i množstvo výhod, napríklad v podobe zliav 5 až 30 % vo vybraných e-shopoch, ale aj kamenných obchodoch. Bonusom je teda i výhodnejšie využívanie „plnej peňaženky“ a ušetrenie na ďalších nákupoch – vždy s prehľadnými informáciami o tom, aký príspevok dostal a koľko z neho minul. 


Postup pri vybavení stravovacej karty


Ak ste zamestnávateľ a rozhodnete sa poskytovať zamestnancom stravovacie karty od spoločnosti Up Déjeuner, karty aj kredity na kartách objednávate prostredníctvom zákazníckej zóny.
Ak ste nový klient: 

 • zaregistrujete sa v zákazníckej zóne v časti registrácia;
 • vyplníte údaje ako IČO, DIČ, IČ DPH, názov a adresa spoločnosti, meno a priezvisko;
 • zadáte registračný e-mail a heslo, ktorými sa budete prihlasovať do zákazníckej zóny;
 • registráciu dokončíte tým, že potvrdíte aktivačný link, ktorý vám bude odoslaný na zvolený e-mail. 


Ak ste registrovaný klient:

 • v zákazníckej zóne zvolíte možnosť prihlásiť sa;
 • dostane sa priamo do svojho profilu v zákazníckej zóne. 


Zákaznícka zóna 


Po prihlásení sa do zákazníckej zóny môžete ako zamestnávateľ:

 • pridávať zamestnancov, spravovať doručovacie adresy, jednotlivé oddelenia, karty;
 • pridávať administrátorov konta, nastavovať notifikácie;
 • vyplnením formulára objednať stravovacie karty UpDéjeuner a dobiť na nich kredit;
 • zákaznícka zóna je dostupná online 24 hodín denne 7 dní v týždni, a to každý deň v roku. 


Aktivácia karty 

Kartu môže aktivovať zamestnávateľ, t. j. klient, ale aj zamestnanec, t. j. používateľ karty. Ak kartu aktivuje zamestnávateľ, musí na to svojich zamestnancov upozorniť. Po aktivácii je karta pripravená na používanie.


V prípade straty alebo krádeže karty ju môže používateľ kedykoľvek deaktivovať cez zákaznícku zónu alebo mobilnú aplikáciu. Znovu aktivovať ju môže len zamestnávateľ.


Zabezpečenie gastrokarty je jednoduchý proces, ktorý prinesie výhody nielen zamestnancom, ale i samotným zamestnávateľom v podobe uľahčenia administratívnych procesov a jednoduchej elektronickej správy. Staňte sa zamestnávateľom, ktorý dopraje výhody a komfort svojim zamestnancom. 
Výhody, ktoré gastrokarta prináša zamestnávateľom:

 • úspora času, menej administratívy – jednoduchá objednávka kariet,
 • hromadné dobíjanie kreditu kedykoľvek online,
 • pohodlné spravovanie a aktualizácia prostredníctvom platformy – v prípade príchodu a odchodu zamestnancov,
 • gastrokarty = efektívny nástroj na odmeňovanie a motiváciu zamestnancov vďaka výhodám a zľavám, ktoré im prinášajú,
 • možnosť kombinovania s ďalšími benefitmi (napríklad rekreačnými poukazmi).Zdieľať:
Facebook