Stravovacia karta UpDéjeuner

Vyberte si Up a ušetrite až 60 € mesačne 


Uprednostnite u vášho zamestnávateľa stravovaciu kartu UpDéjeuner pred hotovosťou a získajte výhody pre celú rodinu.


O stravovacej karte

Čo je karta UpDéjeuner?

 • Elektronická stravovacia karta - čipová karta platná 5 rokov;
 • Umožňuje bezkontaktnú platbu do výšky 50 € alebo kontaktnú platbu so zadaním PIN kódu do výšky zostatku kreditu na karte;
 • Minimálna platba kartou od 0,01 €;
 • Karta slúži výlučne na zabezpečenie stravovania;
 • Vydáva sa na meno zamestnanca a doručuje sa priamo k zamestnávateľovi alebo na adresu zamestnanca.

Legislatívny rámec 

Legislatívny rámec

Od 1. 3. 2021 platia zmeny v Zákonníku práce súvisiace so zabezpečením stravovania zamestnancov.

Čo je to príspevok na stravovanie?

V § 152 ods. 2 Zákonníka práce sa uvádza, že nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Minimálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie je 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Zamestnávateľ je oprávnený poskytnúť príspevok aj nad rámec zákonného minima, ktorý je v prípade čerpania sociálneho fondu aj vo forme kreditu na stravovacej karte oslobodený od daní a odvodov. Môže vám tak zvýšiť čistý príjem.

Od marca 2021 je v platnosti novela Zákonníka práce, podľa ktorej sú zamestnávatelia povinní umožniť zamestnancom výber spôsobu zabezpečenia stravovania.

V ktorých prípadoch zamestnávateľ nie je povinný dať zamestnancom na výber?

 1. Ak má vlastné stravovacie zariadenie, alebo zabezpečuje stravovanie v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa (firemná jedáleň, catering alebo donáška jedla), prípadne máte zmluvný vzťah s iným stravovacím zariadením. 
 2. Ak má uzatvorenú zmluvu so sprostredkovateľom stravovania (stravovacie poukážky alebo karty), môžete zamestnancom umožniť výber až od 1.1.2022.

Výhody stravovacej karty UpDéjeuner pre zamestnancov

 • Minimálne 55 % z nominálnej hodnoty kreditov na karte vám hradí zamestnávateľ.
 • Príspevok vášho zamestnávateľa na stravovanie vo forme kreditov na stravovacej karte je v prípade použitia sociálneho fondu oslobodený od dane z príjmov zo závislej činnosti.
 • Finančná úspora pre celú rodinu vďaka Klubu Up až 720 € ročne.
 • Zvýhodnené nakupovanie vo viac ako 600 obchodoch cez cashbackový portál Plná peňaženka.
 • Používatelia UpDéjeuner majú k dispozícii zľavové kupóny na vybrané tovary a služby v sieti akceptačných miest Up.
 • Nárok na stravnú poukážku aj pri PN, OČR, dovolenke či náhradnom voľne je daňovo zvýhodnený (zamestnávateľ po dohode so zamestnancami môže poskytovať stravné aj v týchto prípadoch).
 •         Príspevok na stravovanie nabitý na karte UpDéjeuner je chránený pred exekútorom.
 1. Aktivácia novej karty UpDéjeuner
  Kartu môžete aktivovať vo svojom účte používateľa v novej zákazníckej zóne, cez mobilnú aplikáciu Zóna Up, alebo vám kartu môže aktivovať aj váš zamestnávateľ. 
 2. Platba kartou – bezkontaktná
  Platba v prevádzke umožňuje bezkontaktnú platbu bez zadania PIN kódu až do výšky 50 € alebo so zadaním PIN kódu platbu nad 50 €. Po vyzvaní len priložte kartu čipom k PIN pad-u a počkajte na tlač potvrdenia. Bezkontaktnú možnosť platby máte aj mobilom (NFC aplikácia pre Android)
 3. Platba kartou – kontaktná
  Kontaktná platba je platba so zasunutím karty do POS terminálu a zadaním PIN kódu. Takto je možné realizovať platby do celej výšky zostatku kreditu na karte. Stačí vložiť kartu do POS-u/PIN pad-u a zadať PIN. Následne len počkajte na tlač potvrdenia. 
 4. Storno poslednej transakcie
  V prípade uhradenia nesprávnej sumy požiadajte obsluhu o storno platby. Pri storne dostanete čiastku späť na kartu v plnej výške. 
 5. Zamietnutie platby
  Zamietnutie platby môže nastať z dôvodu presiahnutého zostatku na karte alebo pri bezkontaktnej úhrade platby nad 50 €. 
 6. Kontrola platieb a zostatku
  Stav prostriedkov na karte aj realizované transakcie v  zákazníckej zóne si môžete skontrolovať kedykoľvek vo svojom účte používateľa v novej zákazníckej zóne, cez mobilnú aplikáciu Zóna Up.
 7. Nabíjanie kreditu
  Kartu Up nabíja váš zamestnávateľ.