Poukážka na oddych a šport UpRelax


Regenerácia pracovnej sily prostredníctvom kultúrneho a športového vyžitia 

Poukážka UpRelax  je špecializovaná na oddych a šport pre vašich zamestnancov a umožňuje im oddýchnuť si podľa vlastných predstáv v širokej sieti športových a relaxačných zariadení na území celého Slovenska. 

Poukážka UpRelax


O poukážke UpRelax

Čo je poukážka UpRelax?

 • Poukážka UpRelax slúži na oddych a regeneráciu prostredníctvom kultúrneho a športového vyžitia.
 • Je platná v širokej sieti zariadení, čo umožňuje vašim zamestnancom dopriať si oddych podľa ich vlastných predstáv.
 • Sieť produktu tvoria prevádzky umožňujúce kultúrne a športové vyžitie, zdravie a mnohé ďalšie zaujímavé aktivity. Sieť je označená nálepkou s logom UpRelax.

Legislatívny rámec

Legislatívny rámec

Zamestnávateľ nie je povinný bezplatne zabezpečovať zamestnancom príspevok na oddych a šport.


Výhody poukážky na relax pre zamestnávateľa 

 • Zabezpečujte aktívnu a pasívnu regeneráciu vašich pracovníkov.
 • Stimulujte vašich zamestnancov k lepším výkonom.
 • Odmeňujte osobný prínos zamestnancov, pracovné výsledky či inovatívne riešenia.


 1. Číslo poukážky
 2. Hodnota poukážky
 3. Platnosť poukážky
 4. Čiarový kód
 5. Označenie poukážky
 6. Podmienky uplatnenia


Ako to funguje?1 Objednanie

Poukážky dodáme v požadovanej nominálnej hodnote a počtoch na adresu, ktorú uvediete v objednávke, priamo osobe oprávnenej na ich prevzatie; poukážky môžete objednať prostredníctvom webu, emailu, vlastného online účtu v zákazníckej zóne na tomto webe, poštou či telefonicky.


2 Notifikácia

Emailom vám oznámime, že objednané poukážky sú vyrobené a odoslané.


3 Doručenie

Poukážky vám dodáme buď cenným listom, kuriérom, alebo dobierkou. Všetky zásielky sú poistené pre prípad straty alebo poškodenia.


Nominálna hodnota, balenie a potlač

 • Na požiadanie vyrobíme poukážky v akejkoľvek nominálnej hodnote, v rozmedzí od 2 € do 30 €. Odporúčame zaokrúhľovať na celé eurá, napr. 5 €, 10 €, 15 €, 20 €, ...
 • Poukážky UpRelax dodáme v personalizovanej forme, t.j. potlačené vaším logom, menom firmy, venovaním či iným textom a rozčlenené podľa vašej organizačnej štruktúry.
 • Ak si to želáte, viaceré nominálne hodnoty a rôzne počty poukážok zabalíme do jednej šekovej knižky.

Darčekové balenie 

Darčekové balenie

O všetkých možnostiach darčekového balenia poukážok vás radi poinformujú naši obchodní zástupcovia alebo naše zákaznícke oddelenie.