Stravovacia poukážka UpDéjeunerOverená voľba, ktorú pozná každý zamestnanec 

Stravovacia poukážka, resp. stravný lístok, rieši rýchlym a efektívnym spôsobom zákonom stanovenú povinnosť zamestnávateľa stravovať svojich zamestnancov. 

Stravovacia poukážka


O stravovacej poukážke

Čo je stravovacia poukážka UpDéjeuner?


 • Stravná poukážka je akceptovaná v najširšej stravovacej sieti obsahujúcej viac ako 40 000 reštaurácií, jedální, lahôdok, bufetov či potravín umožňuje výber podľa vlastnej chuti a nálady.
 • Poukážka môže byť označená menom firmy a/alebo zamestnanca alebo inou potlačou podľa požiadavky zamestnávateľa.
 • Minimálna výška stravného lístka bola od 1. júla stanovená na sumu 3,83 €.
 • V rámci balenia s poukážkami sa nachádzajú rôzne zľavy na tovary a služby v sieti prevádzok a zaujímavé informácie pre používateľov.Živnostníci (SZČO)

Informácie pre živnostníkov (SZČO)


 • Živnostníci - SZČO sa môžu veľmi výhodne stravovať prostredníctvom stravných poukážok (stravných lístkov, gastrolístkov) UpDéjeuner a uplatniť si do nákladov celých 100 % z hodnoty stravných poukážok = 5,10 € na 1 pracovný deň v zmysle Zákona č. 688/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Opatrením MPSVaR SR je stanovená optimálna hodnota stravných poukážok na 5,10 €. Živnostníkom a SZČO pri odbere našich stravných poukážok ponúkame najnižší spracovateľský poplatok: len 4,30 € /objednávka (bez DPH). Táto cena je platná pri objednaní poukážok UpDéjeuner na akékoľvek zvolené časové obdobie: mesiac, štvrťrok, polrok i na celý rok.
 • Objednajte poukážky UpDéjeuner a zapojte sa do súťaží. Všetky informácie o aktuálnych súťažiach nájdete na facebooku Up Déjeuner.


Legislatívny rámec

Legislatívny rámec


Od 1. 3. 2021 platia zmeny v Zákonníku práce súvisiace so zabezpečením stravovania zamestnancov.


Čo je to príspevok na stravovanie?


V § 152 ods. 2 Zákonníka práce sa uvádza, že nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Minimálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie je 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Zamestnávateľ je oprávnený poskytnúť príspevok aj nad rámec zákonného minima, ktorý je vo forme kreditu na stravovacej karte oslobodený od daní a odvodov. Môže vám tak zvýšiť čistý príjem.


Od marca 2021 je v platnosti novela Zákonníka práce, podľa ktorej sú zamestnávatelia povinní umožniť zamestnancom výber spôsobu zabezpečenia stravovania.


V ktorých prípadoch zamestnávateľ nie je povinný dať zamestnancom na výber?

 1. Ak máte vlastné stravovacie zariadenie, alebo zabezpečujete stravovanie v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa (firemná jedáleň, catering alebo donáška jedla), prípadne máte zmluvný vzťah s iným stravovacím zariadením.
 2. Ak máte uzatvorenú zmluvu so sprostredkovateľom stravovania (stravovacie poukážky alebo karty), môžete zamestnancom umožniť výber až od 1.1.2022.


Pozrite si praktické informácie o postupe pri výbere stravovania - odkaz na dokument


Vzor internej smernice o zabezpečení stravovania 

Vzor žiadosti zamestnanca
Výhody stravovacej poukážky UpDéjeuner pre zamestnávateľov

Podľa zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z.z. a v súlade s ďalšími právnymi normami má stravovacia poukážka pre zamestnávateľa finančné a daňové výhody:

 • 55% z nominálnej hodnoty stravovacej poukážky je pre zamestnávateľa daňovo uznateľným nákladom (najviac však do výšky 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín).
 • Optimálna nominálna hodnota stravovacej poukážky je od 1.7.2019 stanovená na 5,10 €.
 • Poukážka UpDéjeuner nemá charakter platobného prostriedku a je oslobodená od dane z pridanej hodnoty.

Okrem finančných a daňových výhod poukážka UpDéjeuner prispieva k zlepšeniu sociálneho prostredia na pracovisku a k zvyšovaniu životnej úrovne zamestnancov. Poukážky UpDéjeuner prinášajú nové možnosti, oživujú a zlepšujú pracovné vzťahy.


Stravovacia poukážka
 1. Číslo poukážky
 2. Hodnota poukážky
 3. Platnosť poukážky
 4. Čiarový kód
 5. Označenie poukážky
 6. Podmienky uplatneniaAko to funguje?


1 Objednanie

Poukážky dodáme v požadovanej nominálnej hodnote a počtoch na adresu, ktorú uvediete v objednávke, priamo osobe oprávnenej na ich prevzatie; poukážky môžete objednať prostredníctvom webu, emailu, vlastného online účtu v zákazníckej zóne na tomto webe, faxu, poštou, telefonicky či osobne.


2 Notifikácia

Emailom vám oznámime, že objednané poukážky sú vyrobené a odoslané, resp. pripravené na osobné prevzatie.


3 Doručenie

Poukážky vám dodáme buď cenným listom, kuriérom, alebo dobierkou. Všetky zásielky sú poistené pre prípad straty alebo poškodenia.Praktické balenie poukážok na mieru

 • Poukážky UpDéjeuner dodávame v akejkoľvek nominálnej hodnote, čo umožňuje zamestnávateľovi bezprostredne reagovať na legislatívne zmeny, finančnú situáciu či vnútropodnikový vývoj. Pri preplácaní poukážok expresným bankovým prevodom bude komisionár účtovať navyše k zmluvným poplatkom manipulačný poplatok vo výške 1% z nominálnej hodnoty odovzdaných kupónov.
 • Poukážky dodáme v personalizovanej forme, t.j. potlačené vaším logom, menom firmy, a/alebo zamestnanca, venovaním či iným textom a rozčleníme ich podľa vašej organizačnej štruktúry.
 • Prehľadné balenie poukážok do šekových knižiek alebo obálok umožňuje jednoduchú a efektívnu kontrolu počtu poukážok a ich hodnoty.
 • Ak si klient želá, viaceré nominálne hodnoty a rôzne počty poukážok zabalíme do jedného obalu.
 • V obaloch nájdete navyše rôzne zľavy a zaujímavé informácie pre používateľov.
 • Aktuálne zľavové kupóny uverejnené v šekovej knižke v máji 2021 si môžete stiahnuť TU.