Stravovacia poukážka UpDéjeunerVoľba, ktorú ocení každý zamestnanec

Stravovacia poukážka, alebo tiež stravný lístok či gastrolístok, vám ako zamestnancovi ponúka rýchly a efektívny spôsob príspevku na stravu, ktorú je zo zákona váš zamestnávateľ povinný zabezpečiť.

stravovacia poukážka UpDejeuner


O stravovacej poukážke 

Čo je stravovacia poukážka UpDéjeuner?


 • Rýchly a efektívny spôsob úhrady obedov alebo nákupov potravín.
 • Stravné poukážky sú akceptované v najširšej sieti stravovacích zariadení: viac ako  40 000 reštaurácií, jedální, lahôdok, bufetov či potravín umožňuje výber podľa vlastnej chuti a nálady.
 • Poukážky môžete mať označené menom firmy a/alebo vašim menom alebo inou potlačou podľa požiadavky vášho zamestnávateľa.
 • V balení so svojimi poukážkami nájdete aj rôzne zľavy na tovary a služby v sieti prevádzok a zaujímavé informácie.

Legislatívny rámec

Legislatívny rámec


Od 1. 3. 2021 platia zmeny v Zákonníku práce súvisiace so zabezpečením stravovania zamestnancov.


Čo je to príspevok na stravovanie?

V § 152 ods. 2 Zákonníka práce sa uvádza, že nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Minimálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie je 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Zamestnávateľ je oprávnený poskytnúť príspevok aj nad rámec zákonného minima, ktorý je vo forme kreditu na stravovacej karte oslobodený od daní a odvodov. Môže vám tak zvýšiť čistý príjem.

Od marca 2021 je v platnosti novela Zákonníka práce, podľa ktorej sú zamestnávatelia povinní umožniť zamestnancom výber spôsobu zabezpečenia stravovania.

V ktorých prípadoch zamestnávateľ nie je povinný dať zamestnancom na výber?

 1. Ak máte vlastné stravovacie zariadenie, alebo zabezpečujete stravovanie v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa (firemná jedáleň, catering alebo donáška jedla), prípadne máte zmluvný vzťah s iným stravovacím zariadením.
 2. Ak máte uzatvorenú zmluvu so sprostredkovateľom stravovania (stravovacie poukážky alebo karty), môžete zamestnancom umožniť výber až od 1.1.2022.


Výhody stravovacej poukážky UpDéjeuner pre zamestnancov


Stravovanie formou poukážok vám umožňuje získať daňové úľavy podľa platnej legislatívy:

 • Minimálne 55 % z nominálnej hodnoty jedálneho kupónu vám hradí zamestnávateľ.
 • Príspevok vášho zamestnávateľa na stravovanie vo forme stravných poukážok je oslobodený od dane z príjmov zo závislej činnosti.
 • Finančná úspora pre celú rodinu vďaka Klubu Up až 720 € ročne.
 • Zvýhodnené nakupovanie vo viac ako 600 obchodoch cez cashbackový portál Plná peňaženka.
 • Používatelia UpDéjeuner majú k dispozícii zľavové kupóny na vybrané tovary a služby v sieti akceptačných miest Up.
 • Ak vám prispieva zamestnávateľ na stravovanie nad rámec Zákonníka práce, dostanete pri výbere poukážok či kreditu na karte v čistom viac, ako keby ste si zvolili finančný príspevok (kvôli daniam a odvodom).
 • Nárok na stravnú poukážku aj pri PN, OČR, dovolenke či náhradnom voľne je daňovo zvýhodnený, pri finančnom príspevku nie je daňové zvýhodnenie (zamestnávateľ po dohode so zamestnancami môže poskytovať stravné aj v týchto prípadoch).


Okrem finančných a daňových výhod poukážka UpDéjeuner prispieva k zlepšeniu sociálneho prostredia na pracovisku a k zvyšovaniu životnej úrovne. Poukážky UpDéjeuner prinášajú nové možnosti, oživujú a zlepšujú pracovné vzťahy. 1. Číslo poukážky
 2. Hodnota poukážky
 3. Platnosť poukážky
 4. Čiarový kód
 5. Označenie poukážky
 6. Podmienky uplatneniaPraktické balenie poukážok

 • Prehľadné balenie poukážok do obálok vám umožňuje jednoduchú a efektívnu kontrolu počtu poukážok a ich hodnoty.
 • V obaloch nájdete navyše rôzne zľavy a zaujímavé informácie.
 • Aktuálne zľavové kupóny si nájdete pribalené v obálke s poukážkami.
 • Aktuálne platné poukážky si pozrite tu.