Detail clanku

23. 05. 2023

Vysoké ceny v obchodoch si vyžiadali zvýšenie stravného

Všetci vnímame, že musíme v obchode či v reštaurácii, ak chceme hoci bežné „menúčko“, načrieť podstatne hlbšie do peňaženky ako minulý rok. Vzhľadom na situáciu, MPSVaR pristúpilo už po necelom roku k zavedeniu opatrenia na úpravu hodnôt stravného.

Nové Opatrenie MPSVR SR o sumách stravného vstupuje do platnosti už 1.6.2023 a ovplyvňuje výšku papierových aj elektronických stravných poukážok nasledovne:

•    5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,80 € na 7,30 € (zvýšenie o 0,50 €),
•    nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,10 € na 10,90 € (zvýšenie o 0,80 €),
•    nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 15,30 € na 16,40 € (zvýšenie o 1,10 €).


Ako dopriať zamestnancom viac?


Máte k dispozícii viacero možností ako zamestnancom zvýšiť čistý príjem a kompenzovať im vyššie životné náklady.


Môžete im poskytnúť príspevok zo sociálneho fondu, čo predstavuje príjem oslobodený od daní a odvodov.


Môžete im tiež poskytnúť príspevok v zmysle Zákona o dani z príjmov, v § 5 bod 7 o), čiže nepeňažné plnenie do výšky 500€ za kalendárny rok, oslobodené od dane a odvodov:


•    Musí mať formu samostatného plnenia (príspevku = kreditu, stravného lístka),
•    Výška príspevku a jeho uplatňovanie musí byť v internom pokyne - internej smernici spoločnosti,

•    Nie je možné ho použiť na finančný príspevok na stravovanie, ale môže byť poskytnutý napr. vo forme kreditu na stravovacej karte alebo formou poukážky.


Aby ste zamestnancom dopriali viac a ušetrili na daniach, poskytnite im na jedno nabitie (alebo jednu poukážku) 5,50 € a na osobitné nabitie (osobitnú poukážku) napr. 1 € /pracovný deň, a to do kumulovanej ročnej výšky 500 €.


Príklad nabitia prostriedkov na stravovaciu kartu


Výška stravného: 6,50 €


•    Nezdaniteľná časť: 4,02 €
•    Príspevok zo sociálneho fondu: 0,40 €
•    Príspevok zamestnanca: 1,08 €


Spolu hodnota: 5,50 €
Samostatný príspevok / dobitie: 1 €


Vaši zamestnanci ešte nemajú stravovacie karty Up? Na tomto odkaze  sa môžete  zaregistrovať.

Ak máte akékoľvek otázky či nejasnosti, neváhajte nás kontaktovať, radi vám poradíme.
Zdieľať:
Facebook