Poukážka na starostlivosť o zdravie UpMédical


Zabezpečenie všestrannej zdravotnej starostlivosti zamestnancov 

Poukážka UpMédical je platná v širokej sietií zariadení, čo umožňuje zamestnancom vybrať si pre nich najvhodnejšiu zdravotnú starostlivosť. 

Poukážka UMedical


O poukážke UpMédical

Čo je poukážka na starostlivosť UpMédical? 

  • UpMédical je poukážka slúžiaca na zabezpečenie všestrannej zdravotnej starostlivosti vašich zamestnancov, ktorá prispieva k udržiavaniu ich dobrého zdravotného stavu a zároveň ich efektívne motivuje.
  • Poukážka na starostlivosť o zdravie UpMédical je platná v širokej sieti zariadení, čo umožňuje vašim zamestnancom vybrať si pre nich najvhodnejšiu zdravotnú starostlivosť.

Legislatívny rámec 

Legislatívny rámec


Výhody poukážky na starostlivosť pre zamestnávateľa 

  • znižovanie práceneschopnosti (prostredníctvom prevencie),
  • zvyšovanie výkonnosti,
  • zvyšovanie motivácie a lojality zamestnancov k  firme,
  • minimalizácia administratívy.


Ako to funguje?1 Objednanie

Poukážky dodáme v požadovanej nominálnej hodnote a počtoch na adresu, ktorú uvediete v objednávke, priamo osobe oprávnenej na ich prevzatie; poukážky môžete objednať prostredníctvom webu, emailu, vlastného online účtu v zákazníckej zóne na tomto webe, poštou či telefonicky.


2 Notifikácia

Emailom vám oznámime, že objednané poukážky sú vyrobené a odoslané.


3 Doručenie

Poukážky vám dodáme buď cenným listom, kuriérom, alebo dobierkou. Všetky zásielky sú poistené pre prípad straty alebo poškodenia.


Nominálna hodnota, balenie a potlač 

  • Na požiadanie vyrobíme poukážky v akejkoľvek nominálnej hodnote, v rozmedzí od 2 € do 30 €. Odporúčame zaokrúhľovať na celé eurá, napr. 5 €, 10 €, 15 €, 20 €... 
  • Poukážky UpMédical dodáme v personalizovanej forme, t.j. potlačené vaším logom, menom firmy, venovaním či iným textom a rozčlenené podľa vašej organizačnej štruktúry. 
  • Ak si to želáte, viaceré nominálne hodnoty a rôzne počty poukážok zabalíme do jednej obálky.

O všetkých možnostiach darčekového balenia poukážok Vás radi poinformujú naši obchodní zástupcovia alebo naše zákaznícke oddelenie.