Poukážka na nápoje UpAqua


Riešia problém zabezpečenia pitného režimu na pracoviskách 


Nápojové poukážky sú spoľahlivý spôsob, ako dodržiavať správny pitný režim počas pracovnej doby a starať sa o svoje zdravie.


O nápojovej poukážke 

Čo je nápojová poukážka UpAqua?

  • Poukážka zabezpečuje dodržiavanie správneho pitného režimu vašim zamestnancom počas pracovnej doby.
  • Riešia problém zabezpečenia pitného režimu na pracoviskách bez pitnej vody (zamestnanci pracujúci v teréne...).
  • Široká sieť predajní umožňuje vašim zamestnancom výber nealkoholických nápojov podľa vlastnej chuti i zdravotných možností, v čase a na mieste, ktoré im vyhovuje.

Legislatívny rámec 

Legislatívny rámec

Podľa zákona 124/ 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa § 6, ods. 3 písmeno b) je zamestnávateľ povinný bezplatne zabezpečovať zamestnancom podľa vnútorného predpisu pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich zdravia. 


Výhody nápojovej poukážky pre zamestnanca 

  • udržanie dobrého zdravotného stavu vďaka správnemu pitnému režimu,
  • rýchle osvieženie pri pracovnom výkone,
  • sloboda výberu nealkoholických nápojov podľa vlastnej chuti a zdravotných možností,
  • široká sieť predajní, v ktorých môžete využiť poukážky UpAqua.