Dovolenka na Slovensku s rekreačným poukazom


Dovolenkujte na Slovensku a ušetrite

UpRekreácia vám prináša spôsob, ako si užiť skvelú dovolenku na Slovensku ešte výhodnejšie. Vďaka rekreačnému poukazu od vášho zamestnávateľa môžete ušetriť až 55% nákladov na ubytovanie alebo až 275 € z ceny pobytu.O príspevku

O rekreačnom príspevku 

 • Výška príspevku na rekreáciu môže byť v maximálnej výške 500 € za kalendárny rok.
 • 55 % z ceny rekreácie vám hradí zamestnávateľ, 45 % príspevku si hradíte vy ako zamestnanec (pri max. cene celého príspevku do 500 €).
 • Ak váš účet za dovolenku presiahne 500 €, zamestnávateľ uplatňuje pravidlo maximálnej výšky príspevku podľa zákona, tzn. 275 € a zvyšok si musíte uhradiť vy.
 • Príspevok je pomerný s pracovným úväzkom zamestnanca.
 • Podľa rozhodnutia vášho zamestnávateľa, vám môže byť zo sociálneho fondu hradený aj príspevok na rekreáciu nad rámec zákona, tzn. nad sumu 275 €.

Princíp žiadosti

Princíp žiadosti o príspevok

 • Ak ste ako zamestnanec odpracovali minimálne dva roky, môžete požiadať svojho zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu.
 • Ak má váš zamestnávateľ viac ako 49 zamestnancov, je povinný vašej žiadosti vyhovieť.
 • Ak má 49 a menej zamestnancov, môže, ale nemusí takejto požiadavke vyhovieť – príspevok je v tomto prípade na báze dobrovoľnosti.
 • Zamestnávateľ nesmie znevýhodňovať zamestnancov, ktorí o príspevok požiadajú, tzn. nemôže príspevok „kompenzovať“ znížením odmien, bonusov…


Legislatívny rámec 

Legislatívny rámec

Legislatívou vstupujúcou do platnosti od 1. januára 2019 (menovite novelizáciou Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu a doplneniu §152 Zákonníka práce o príspevok na rekreáciu zamestnancov) vám môože váš zamestnávateľ prispievať na tuzemskú dovolenku – ubytovacie služby či pobytové balíky, zostavené z minimálne dvoch prenocovaní na území Slovenskej republiky alebo  na prázdninové aktivity -  tábory pre školopovinné deti. Spolu so vami sa na rekreácii môžu zúčastniť aj vaši blízki rodinní príslušníci. 

Príspevok na rekreáciu vám môže byť poskytnutý formou „rekreačného poukazu“ alebo preplatením účtov za pobyt, tieto však treba predložiť najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie.


Výhody rekreačného poukazu pre zamestnanca 

 • Na rekreáciu máte možnosť výberu prevádzky zo širokej ponuky ubytovacích zariadení v rámci SR (hotely, penzióny, chaty, apartmány, kempingy) alebo spoločností organizujúcich viacdenné aktivity pre školopovinné deti.
 • Pri rekreačnom poukaze míňate vopred nabité body.
 • Zamestnávateľ vám na kartu nabije časť prostriedkov ešte pred samotnou rezerváciou pobytu.