Detail clanku

06. 04. 2022

Zvýšenie hodnoty stravného

1. mája 2022 sa po dlhom čase mení hodnota stravného. Bude skutočne kopírovať reálne náklady zamestnancov na stravu?

Ako sa mení výška stravného:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty z 5,10 eura na 6 eur (zvýšenie o 0,90 eura),
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,60 eura na 9 eur (zvýšenie o 1,40 eura),
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 11,60 eura na 13,70 (zvýšenie o 2,10 eura).

Minimálna hodnota stravného na deň sa tak zvyšuje zo súčasných 3,83 eura na 4,50 eura.


Toto zvýšenie oproti roku 2019 predstavuje 17,5 %, odkedy bolo stravné kvôli pandémii zmrazené. Avšak aktuálny rast cien potravín v spotrebiteľskom koši, mapovanom MPSVaR by mal mať v roku 2022 ešte väčší dopad na ďalšie zvyšovanie stravného. Len v januári 2022 už ceny stúpli o 8,4 %. Preto Vám odporúčame, aby ste tento nárast cien zohľadnili v adekvátnom zvýšení nominálnej hodnoty stravovacích poukážok alebo kreditu na stravovacích kartách pre svojich zamestnancov.


Ak by mal príspevok kopírovať reálne náklady zamestnancov na stravu, výška hodnoty stravného by sa mala pohybovať vo výške približne 7 eur (podľa údajov zozbieraných od stravovacích zariadení).


Ako môžete dopriať svojim zamestnancom viac?


  • Príspevkom zo sociálneho fondu (príjem oslobodený od daní a odvodov)
  • Príspevkom v zmysle Zákona o dani z príjmov, v § 5 bod 7 o) - vďaka nepeňažnému plneniu do výšky 500 eur na zamestnanca na rok

Pri nepeňažnom plnení je potrebné vziať do úvahy aj nasledujúce náležitosti:


  • Zamestnávateľ môže oslobodiť od dane a odvodov nepeňažné plnenie (kredit na karte alebo stravný lístok ), ktoré poskytol zamestnancovi do výšky 500 € za kalendárny rok
  • Príspevok, musí mať formu samostatného plnenia (príspevku= kreditu, stravného lístka )
  • Výška príspevku a jeho uplatňovanie musí byť v internom pokyne - internej smernici spoločnosti
  • Toto zákonné ustanovenie nie je možné použiť na finančný príspevok na stravovanie

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať telefonicky v pracovné dni od 8.00 do 16:30 na čísle 02/32 55 35 45 alebo emailom na [email protected]


PREJSŤ NA OBJEDNÁVKU

Tagy: Legal
Zdieľať:
Facebook