Detail clanku

12. 08. 2022

Zmena stravného od septembra. Vystačí na obed?

Neubehlo ani pol roka a opäť sa mení výška stravného. Bude tentokrát úprava dostatočná a pokryje infláciu a stúpajúce ceny jedla?

Ako sa menia hodnoty stravného

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty: z 6 € na 6,40 € (zvýšenie o 0,40 €),
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 9 € na 9,60 € (zvýšenie o 0,60 €),
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 13,70 € na 14,50 € (zvýšenie o 0,80€).


Realita v číslach

V júni 2022 už ceny stúpli o 13,2 %. Ak by mal príspevok kopírovať reálne aktuálne náklady zamestnancov na stravu, hodnota stravného by sa mala pohybovať vo výške približne 7,32 € (podľa údajov zozbieraných od stravovacích zariadení).


Ako dopriať zamestnancom viac

Máte k dispozícii viacero možností ako zamestnancom zvýšiť čistý príjem a kompenzovať im vyššie životné náklady.


Môžete im poskytnúť príspevok zo sociálneho fondu, čo predstavuje príjem oslobodený od daní a odvodov.

Môžete im tiež poskytnúť príspevok v zmysle Zákona o dani z príjmov, v § 5 bod 7 o), čiže nepeňažné plnenie do výšky 500 € za kalendárny rok, oslobodené od dane a odvodov:

  • Musí mať formu samostatného plnenia (príspevku = kreditu, stravného lístka)
  • Výška príspevku a jeho uplatňovanie musí byť v internom pokyne - internej smernici spoločnosti
  • Nie je možné ho použiť na finančný príspevok na stravovanie, ale môže byť poskytnutý napr vo forme kreditu na stravovacej karte alebo formou poukážky

Čiže aby ste zamestnancom dopriali viac a ušetrili na daniach, poskytnite im na jedno nabitie (alebo jednu poukážku) 4,40 € a na osobitné nabitie (osobitnú poukážku) napr. 2 € /pracovný deň, a to do kumulovanej ročnej výšky 500 €.


Príklad nabitia prostriedkov na stravovaciu kartu

Výška stravného: 6,40 €

  • Nezdaniteľná časť: 3,52 €
  • Príspevok zo soc. fondu: 0,38 €
  • Príspevok zamestnanca: 0,50 €
Spolu hodnota: 4,40 €
Samostatný príspevok / dobitie: 2 €


Vaši zamestnanci ešte nemajú stravovacie karty Up? Na tomto odkaze  sa môžete  zaregistrovať.

Ak máte akékoľvek otázky či nejasnosti, neváhajte nás  kontaktovať, radi vám poradíme.

Zdieľať:
Facebook