Detail clanku

19. 04. 2023

Zmena sídla spoločnosti

Dovoľujeme si Vás informovať, že sme sa presťahovali do nových kancelárskych priestorov a ku dňu 15. 04. 2023 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti.

Nová adresa spoločnosti (korešpondenčná aj fakturačná):

Up Déjeuner s. r. o. 
Tomášikova 64A 
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto  
 

Všetky ostatné kontaktné informácie (telefónne čísla a mailové adresy) ako aj identifikačné údaje spoločnosti (IČO, DIČ, IČ DPH) a bankové spojenie zostávajú nezmenené.

Všetky faktúry nesúce daňovú povinnosť 15. 04. 2023 a neskôr musia byť vystavené s novou adresou spoločnosti. Doklady so starými fakturačnými údajmi budú vrátené dodávateľovi so žiadosťou o opravu.

Adresa na doručovanie kupónov na preplatenie ostáva

Up Déjeuner s. r. o.,

Tomášikova 23/D, 821 01 Ružinov.   

Všetky zmluvy uzatvorené pred 15. 04. 2023 ostávajú aj naďalej v platnosti bez nutnosti ich aktualizácie adresy sídla spoločnosti.
Zdieľať:
Facebook