Detail clanku

31. 05. 2023

Diverzita a inklúzia v pracovnom prostredí: generácia Baby Boomers vs generácia Z

V roku 2017 bola na Slovensku spustená Charta diverzity, ktorá je súčasťou Európskej platformy Chárt diverzít. Ide o dobrovoľnú iniciatívu firiem a organizácií na podporu diverzity a inklúzie na pracoviskách. Aj spoločnosť Up Déjeuner, s.r.o. je signatárom tejto Charty a otvorene sa hlási k jej zásadám.

K rešpektovaniu a inklúzií všetkých ľudí, bez ohľadu na vek, pohlavie, handicap, názory a čokoľvek iné, čo nás odlišuje.

V máji, mesiaci diverzity, sme sa pozreli na spoluprácu dvoch vekovo odlišných generácií v našom slovenskom Up. Zaujímal nás pohľad tých, ktorí v práci už všeličo preskákali. A tiež tých, ktorí svoju pracovnú kariéru štartujú na plné obrátky. V čom sú rovnakí? A v čom sa líšia? Za generáciu Baby Boomers prijali pozvanie na rozhovor Juraj Babál, poradca generálneho riaditeľa a Ján Rašo, senior IT špecialista. A za generáciu Z sme sa rozprávali s Julianou Bohunskou, junior špecialistkou Startup Labu a Dominikom Bončíkom, produktovým manažérom.

  

Známy taliansky ekonóm Luigino Bruni hovorí, že ak správne rozlišujeme medzi pokorou a poníženosťou, nemôžeme od mladých ľudí očakávať pokoru, pretože tá je cnosťou zrelého človeka. Dostaví sa popri tom, ako hľadáme niečo iné: spravodlivosť, pravdu, čestnosť, lojálnosť, agapé. Pokoru definuje ako uvedomovanie si pravdy o svete a o živote. Súhlasíte? Akí ste boli Juraj a Ján na začiatku pracovnej kariéry a akí ste dnes?

Juraj: Ak mám za seba povedať, tak sa s daným talianskym ekonómom úplne nestotožňujem. Či sme mladí alebo starší, nemusíme byť v role ponížených, ale počas celého nášho života by nám nemala chýbať určitá dávka skromnosti a pokory. Ak máme na pamäti, že sme „nezjedli všetku múdrosť sveta“ a že ju ani nikdy „nezjeme“, len vtedy môžeme napredovať, lebo vieme, že sa musíme stále ešte veľa učiť.

Postoj k životu a tiež k práci je najviac formovaný v rodine. Mňa rodičia a hlavne moja stará mama učili, že človek musí okrem štúdia veľa trpezlivo pozorovať a počúvať čo sa deje okolo neho. A má byť k svojmu okoliu vždy empatický. To sa mi zdá, že dnešnému svetu dosť chýba.

A či som bol ja na začiatku svojej kariéry iný ako teraz? Ja si myslím, že ani veľmi nie. Ale to by vedeli skôr posúdiť ľudia, ktorí už so mnou mnohé roku v pracujú.

Ján: Ja s Luiginom Brunim súhlasím. Mladý človek je dynamický, chce meniť veci k lepšiemu a to najlepšie ihneď. Aj ja som bol taký. Kto nebol? Väčšinou mladý človek ešte nie je zaťažený negatívnymi skúsenosťami a rieši veci „po hlave“. Ubiehajúce roky mi priniesli kopec skúseností, širší rozhľad a s tým prišla aj pokora. Človek viac zvažuje prv, než začne konať.


Ako by ste jedným slovom zadefinovali pracovné prostredie s vekovo citlivým prístupom zamestnávateľa k zamestnancom? Prečo práve toto slovo?

Juliana: Možnosť. Verím, že to je prostredie, kde vznikajú nové možnosti a pohľady na situácie, vďaka ktorým sa všetky vekové kategórie môžu od seba niečím inšpirovať a naučiť sa nové veci alebo práve naopak, nájsť si systém, ktorý je už overený. Diverzita je predsa skvelá vec, ktorá prináša nové možnosti.

Dominik: Inkluzívne. Z dôvodu rešpektovania jedinečnosti zamestnancov všetkých vekových kategórii, ktorí majú iné pohľady na riešenie situácii, ktoré sa na pracovisku vyskytujú napr. vývoj produktu, odstránenie chýb a pod.


Čo vás na dnešnej mladej generácii, ktorá prichádza na pracovný trh, inšpiruje?

Juraj: Veľká časť dnešnej mladej generácie má neporovnateľne väčšie možnosti slobodne sa vzdelávať, cestovať, spoznávať svet. Páči sa mi ich rozhľadenosť. To, ako sú im prirodzené moderné digitálne technológie, ako ovládajú viaceré svetové jazyky.

Ján: Inšpiráciu nachádzam v iniciatíve a priamočiarosti mladých.


A čo viete v práci s mladými ľuďmi iba ťažko akceptovať?

Juraj: Myslím, že mnoho vecí (vzdelanie, výučba jazykov, hmotné zabezpečenie, sloboda, cestovanie...), ktoré si moja generácia musela veľmi ťažko vybojovať, oni dostávajú automaticky a nie vždy si to uvedomujú.

Táto skutočnosť sa u niektorých potom prenáša aj do profesionálnej praxe a to tým, že ak sa vyskytne v práci problém, „nepobijú“ sa s ním, ale nechajú ho neriešený v latentnom stave.

Ján: Ťažko akceptujem, keď ich iniciatíva a priamočiarosť prechádza do zbrklosti.


Čo je pre vás najnáročnejší aspekt práce vo vekovo rôznorodom prostredí?

Juliana: Vekový rozdiel vnímam ako bariéru pri vytváraní medziľudských vzťahov a kolektívu. Niektorí kolegovia pôsobia v našej firme o rok či dva viac, ako je môj vek. Vytvára to rozdiel či už v životnom štádiu alebo celkového žitia medzi mnou a kolegami. Avšak pre mňa je to do veľkej miery inšpirácia.

Dominik: Niekedy sa mi javí ťažšie vysvetliť technické záležitostí vekovo staršej generácii. Taktiež u nich vnímam ťažšiu adaptáciu na zmeny, napr. zmena pracovného prostredia, pracovných návykov, zmena IT systému, prijatie noviniek na produkte a pod.


A čo najpríjemnejší?

Juliana: Som rada, že môžem pracovať so staršími a skúsenejšími ľuďmi, ktorí mnohokrát veci vnímajú z inej perspektívy ako ja. Preto to vnímam ako pozitívnu príležitosť. Veľa sa vďaka tomu učím a napomáha mi to napredovať v kariérnom a niekedy aj v súkromnom živote.

Dominik: Je skvelé, že sa od kolegov môžem veľa naučiť, keďže sú vo firme dlhší čas a poznajú problémy či výzvy, ktorými si firma prešla. A tiež to, ako sa im vyvarovať do budúcna.


Ktoré z Up benefitov sú pre vás najobľúbenejšie? Prečo?

Juraj: Sú to hlavne tie benefity, ktoré nás pracovníkov dávajú dokopy, umožňujú nám navzájom sa spoznávať a stretávať aj mimo práce. Tieto akcie zlepšujú pracovné vzťahy, ozdravujú pracovný kolektív a zvyšujú jeho funkčnosť a akčnosť.

Ján: Všetky. Najviac však stravovacia karta UpDéjeuner. Je to fajn, keď má človek samostatný rozpočet na pravidelnú stravu.

A samozrejme rekreačný príspevok UpRekreácia. Tento benefit mi zvýšil kvalitu života. Vďaka tomu som navštívil miesta, kam by som sa inak sotva vybral.

Juliana: Benefity, ktoré najviac vyhovujú môjmu životnému štýlu a potešili ma, sú UpBalansea, nakoľko som športový nadšenec. A potom UpRekreácia. Je skvelé, že máme príspevok od zamestnávateľa na výlety alebo dovolenku. Avšak priznám sa, nepodarilo sa mi zatiaľ ešte všetky benefity vyskúšať.

Dominik: Za mňa to je UpBalansea, vďaka ktorej sa môžem odreagovať po pracovnej dobe v širokej akceptačnej sieti v rámci môjho bydliska. Potom UpRekreácia, keďže ponúka široký výber možnosti ubytovania a rekreácie na Slovensku bez dodatočnej administratívy. Zároveň tento benefit môžem využiť spolu s rodinou.

A taktiež oceňujem flexibilný pracovný čas a prácu z domu. Umožňuje mi to rozvrhnúť si pracovný čas tak, ako potrebujem.

Zdieľať:
Facebook